Intet er som det plejer

    – og det må vi vist desværre leve med lidt endnu

Et forår med restriktioner, en sommer hvor vi trods alt kom ud at sejle og så et efterår med nye restriktioner. Selvom klublivet i Egå Sejlklub som alle andre steder har været sat på pause, er der alligevel er der sket meget. Vores kreative udvalgsformænd i optimist og storjolle har organiseret sig, så de både har overholdt retningslinjerne og fået børn og unge ud at sejle.

Vi kan se at de har øvet sig, igen i år er danmarksmesterskabet for optimister gået til Egå Sejlklub – stort tillykke.

Sejlerskolen har også manøvreret sig fint igennem krisen og alle der gik til duelighedsprøve bestod. Troen på at det bliver godt igen lever. Det kan vi se på de 39 tilmeldte til den teoretiske del af duelighedsundervisningen i de kommende vintermåneder.

Desværre måtte kapsejladsudvalget udsætte Hårup Mixer Cup til 2021 og ingen kapsejladser i foråret. Heldigvis blev der kapsejlads i sensommeren og TunStar blev afviklet med succes. Kapsejlads uden at mødes i klubhuset bagefter er dog lidt amputeret, så der er lagt op til revanche i 2021.

Klubhuset blev renoveret og er blevet fantastisk flot. Vi har desværre ikke kunne nyde det så meget, som det fortjener, men det bliver helt sikkert også bedre i 2021.

Generalforsamling

Vores årlige generalforsamling, der var planlagt til den 3. november, bliver vi nødt til at udskyde. Vi tror ikke på, at restriktionerne lempes så meget, at vi må samles i klubhuset. Derfor udskydes generalforsamlingen til det igen bliver muligt at afholde den på normal vis.

Der er dog to punkter fra generalforsamlingen, som vi ikke kan udskyde, nemlig:

  1. Bygning af skur ved klubhuset
  2. Fortsættelse af udlån af klubhuset

Ad 1

Vi ser det nødvendigt at igangsætte bygning af skuret denne vinter, dels fordi det kommunale tilskud kræver, at skuret er færdigt i 3. kvartal 2021 og dels fordi vores eget arbejde kun kan lade sig gøre uden for sejlsæsonen. Sidste års generalforsamling gav bestyrelsen mulighed for at afdække byggetilladelse samt finansiering. Tilladelsen er nu givet, kommunalt tilskud på 360.000, så skuret vil koste klubben 160.000 plus eget arbejde. (Se vedhæftede beskrivelse og tegninger)

Ad 2

Vi har haft en forsøgsordning, hvor vi låner klubhuset ud hele året. Som alle ved har Coronasituationen gjort året meget atypisk med aflyste konfirmationer og fester. Derfor beder vi om endnu en forsøgsperiode frem til november 2021 – selvfølgelig stadig med første prioritet til sejlaktiviteter.

Disse to spørgsmål ønsker vi sat til afstemning. Vi vil afholde afstemning over tre dage, nemlig

den 3.,4. og 5. november fra kl. 17.00 – 19.00 i klubhuset.

Medlemmerne vil skulle gå ind af hoveddøren – få udleveret stemmesedler – stemme – gå ud af terrassedøren.

Standerskifte

Vi har planlagt standerskifte den 24. oktober 2020. Selvom en del foregår udendørs, er vi kede af at gennemføre det. Derfor aflyser vi allerede nu standerskifte. Skulle restriktionerne mod forventning ændres, vil vi hurtigt kunne annoncere standerskifte.

Årsregnskabet for 2019/2020 

Årets resultat udviser et underskud på tkr. 73, mens vi havde budgettet med et underskud på tkr. 77.

I begge tal er indregnet de 2 store renoveringsprojekter af hovedklubhuset, som netto har påført os en omkostning på tkr. 193.

Vi har modtaget tkr. 52 fra DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje, og er med denne hjælp i stand til at holde os indenfor budget, hvilket efter bestyrelsens opfattelse er yderst tilfredsstillende under de nuværende omstændigheder. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udgang, den 31. august 2020, tkr. 1.432.

Årsregnskabet er i sin helhed tilgængelig for download via hjemmesiden.

Årsregnskabet er også ophængt i klubhuset. Hent årsregnskab HER

Skulle du som medlem have spørgsmål til årsregnskabet, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte kassereren på mobil 21725225, eller via kasserer@egaasejlklub.dk

Vi har også lagt de endelige beskrivelser og tegninger af ”skur” i tilknytning til klubhuset på hjemmesiden. 

Beskrivelse og tegninger af skur er tilgængelige for download via hjemmesiden  

Hent projekt beskrivelse HER

Bedste sejlerhilsen med ønske om Coronafrit 2021

Peter Juul