Jule- og Nytårshilsen fra din sejlklub


2020 har været et totalt mærkeligt år. Fra begyndelsen af marts kunne vi pludselig ikke mødes i klubben, lade børn og unge træne, aflyse kapsejlads og stævner. Sommeren kom og vi kunne så småt starte aktiviteter, hvis vi fulgte de mange restriktioner.
Heldigvis nåede mange at få sejlet i løbet af sommeren og vi troede (håbede), at det ville komme til at ligne mere normale forhold. Der blev afviklet stævner for optimister og laserjoller og vi opnåede igen at unge sejler fra Egå blev Danmarksmestre.
Kapsejladsen blev aldrig normal. Der blev godt nok afviklet sejladser efter sommeren, men igen med restriktioner, der bl.a. betød, at de 90-100 kapsejlere aldrig nåede at indvie det flotte nye klubhus. Det gjorde resten af medlemmerne desværre heller ikke, da alle arrangementer bl.a. frivilligfest, standerskifte, generalforsamling og julefrokost blev aflyst pga. Corona.
Som nødforanstaltning for den aflyste generalforsamling afholdte vi afstemning om: Udlån af klubhus i 2021 samt igangsætning og bygning af skur. Afstemningen endte med fortsat udlån af klubhus i 2021 og igangsætning af skur. Hvis i har været forbi klubhuset for nylig, vil i se, at det gamle skur er fjernet, grunden er afsat og fundamentet til det nye skur er ved at blive støbt. I begyndelsen af januar har Klaus Madsen arbejdsplanerne/opgaverne klar, så de mange, der har tilbudt sig til frivilligt arbejde kan komme i gang.
Personligt synes jeg, at 2020 har været trist, men det hjælper at tænke på alle de gode ting, der er sket i året og som planlægges for 2021.
Vi har fået en fantastisk flot ny klubbåd – en Hanse 315 årgang 2007, som vi kan glæde os til at tage fuldt i brug i 2021. Vi har fået bugtens flotteste klubhus med nye vinduer, ny isolering og nymalet indvendig. Vi har fået 16-18 nye optimister og 8-9 nye storjollesejlere. Et par Danmarksmestre. Vi har igen i år fuldt styr på økonomien (som det kan ses af regnskabet på hjemmesiden) på trods af Coronakrisen. I 2021 skal vi i Egå Sejlklub afvikle Hårup Mixer Cup, DM i BB-10 meter og DM i Finnjoller. Vores nye skur vil stå færdig i maj, så vi får plads til al det grej og udstyr, der i øjeblikket er placeret 8 forskellige steder på marinaen. Undervisningen i teori til duelighedskurset er i gang med 2 hold – i alt 44 kursister. Vi regner med, at sejlerskolen kan gennemføre den praktiske del af duelighedsprøven for mere end 50 kursister i 2021. Vi har udarbejdet et forslag til enklere og opdaterede vedtægter, som i øvrigt blev forbedret med hjælp fra mange medlemmer. I januar afholder vi det første møde med 9-10 medlemmer, der skal udgøre det nye Teknik og Materiel udvalget. Udvalget skal fremover stå for vedligeholdelse af vores klubbåde, RIBs, joller og dommerbåd.
I 2021 vil vi afholde en velkomstaften i foråret en og en i efteråret for de mange nye medlemmer i klubben, hvoraf mange kommer fra sejlerskolen. Tanken med velkomstaftenerne er at give en introduktion til Egå Sejlklub og dermed til de mange sociale og sejlads relaterede aktiviteter, der er i klubben. I den forbindelse vil vi præsentere en gruppe af erfarne medlemmer der udgør ”Mentorgruppen”. Mange af de nye er også første gangs bådejere og har derfor en masse spørgsmål, både i forhold til teknik, sejl, motor og selvfølgelig også til klublivet i Egå Sejlklub.
Som jeg skrev tidligere, viderefører vi forsøget med udlån af klubhuset endnu et år. Så måske kunne det være relevant for nogen af jer i 2021.
Med disse optimistiske tanker vil jeg ønske alle en glædelig Jul og et godt Nytår.
Med sejler hilsen
Peter Juul