Kære alle i Egå Sejlklub

Forrige fredag aflyste vi alle aktiviteter i sejlklubben i en periode på 14 dage. Da Folketinget har besluttet at forlænge de regler der gælder i denne Corona-tid frem til og med påske, vælger vi i sejlklubben at gøre det samme. Det betyder at alle aktiviteter i sejlklubben fortsat er aflyst, herunder også brug af selve klubhuset, jollehuset, brug af klubbens både og udstyr mv. ikke er mulig. Dette gælder ind til videre til og med påske, dvs. til og med 13. april.

 Energirenovering af klubhuset fortsætter, men under fortsat stor hensyntagen til at reducere smitterisikoen mest mulig. Igennem vinteren har en lille gruppe kikket nærmere på nye skolebåde. Gruppen var så langt med arbejdet, at de var klar til at besigtige et antal potentielle både som er til salg. Men bestyrelsen har for nuværende valgt at stoppe processen, ind til det igen er sikkert at fortætte med at se på potentielle skolebåde. Det betyder desværre også, at ambitionen om at have den første nye skolebåd klar til standerskifte i april ikke holder længere.

 Det er blevet forår, og de seneste dage flotte vejr har givet mulighed for at igangsætte forårsklargøring af både og mange går tur på havnearealerne. Klubben vil derfor henstille til, at vi alle fortsat respekterer de råd som Sundhedsstyrelsen udsender, herunder at arbejde og færdes i behørig afstand af hinanden.

 Pas godt på jer selv og pas godt på hinanden.

 Venlig hilsen

 Bestyrelsen i Egå Sejlklub