Kaløsejladsen 2017

 

     Sejlklubben BUGTEN inviterer til

 

Kaløsejladsen 2017 – en distancesejlads på ca. 26 sømil lørdag den 30. september

Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer i vore naboklubber til sæsonens sidste kapsejlads.  

Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen. En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden – som beskrevet i sejladsbestemmelserne. Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00. Skippermøde kl. 09:00. 1. start går kl. 10:00
Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal. Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste, der vil blive mailet til deltagerne, hvis e-mail adressen er løbsledelsen bekendt – alternativt udleveret under morgenmaden i Sejlklubben BUGTENs klubhus. De deltagende både opdeles grundlæggende i to løb efter fartøjets GPH-tal, således at der bliver ét løb for både med GPH-tal over 665 og ét for både med GPH-tal op til 665. Ved 5 eller flere både af samme klasse oprettes desuden rene klassebådsløb. Løbene vil fremgå af løbslisten.
Der er præmie for hver femte deltagende båd samt en præmie til overalt-vinderen.  

Præmieoverrækkelse og spisning foregår i BUGTENs klubhus efter sejladsen.

Startgebyret omfatter såvel sejlads som morgenmad og spisning og andrager Kr. 300 pr. båd inkl. besætning – uanset antal personer om bord.
Tilmelding og betaling skal foretages på hjemmesiden www.bugten.dk under Events – senest onsdag den 27. september.

Er du ikke allerede oprettet som medlem eller med profil, skal du først oprette din profil.
Sejladsbestemmelserne kan udskrives fra hjemmesiden under Kapsejlads > Sejlads-bestemmelser. De vil også kunne fås i klubhuset før start. NB! For deltagende både, der fra andre havne ankommer allerede fredag,       refunderes gæstelejen for én overnatning af løbsledelsen.
 
Hent indbydelse som pdf HER

God sejlads

BUGTENs kapsejladsteam