Kapsejladsudvalget

Karsten Bank Petersen Formand / Båkebanen* / Easy’, Midsommersejlads*, Hovedkapsejlads*, Tun Star, DH-måler 21717397 Email
Lars Dalbøge Præmier / Materiel / Mette 20426952 Email
Jens Kristian Kobæk Mette*, materiel, Pointsejladserne, Tun Star 40443399 Email
Erik Baalkilde Materiel / Mette 23261824  
Jesper Jacobsen Materiel / Tun Star 40167676 Email
Anne Juul Tun Star 51800748 Email
Helge Brøndum Båkebane, Easy, Hovedkapsejlads 60789507 Email

DH-Målebrev
Kontakt klubbens målere hvis du skal have ændret eller udstedt et målebrev.
Husk ved NY-MÅLING, skal målingen foretages inden søsætningen.

Karsten Bank Petersen,  21 71 73 97,  Email
Jørgen Lysdal,                     24 65 62 48,  Email

Godt gået pokalen Dansk Sejlunion 
Protest og Voldgift Websejler DH 
Resultater fra tideligere sæsoner Kapsejladsreglerne
   Finckh’s version (illustreret)
   Kapsejladsens 10 bud – “Jyske Lov” (illustreret)