Kapsejlads i Egå Sejlklub

Egå Sejlklub har et stort udbud af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde. Der er sejladser for fuld besætning, singlehand, doublehand, og vi har sejladser på udlagte baner, distancesejladser, korte baner og lange baner. Hvad enten du skal til at starte med kapsejlads, eller du er en erfaren kapsejler, har vi sejladser for dig.

Der er altid en god stemning til kapsejladserne, og efter sejladserne er det muligt at mødes med de andre sejlere i klubhuset til hyggeligt samvær og snak om dagens sejlads.

Herunder er beskrevet de sejladser, der afholdes hvert år. Der kan blive afholdt yderligere stævner, fx DM for en bestemt bådtype.

Aftenkapsejladser
Tirsdag aften har vi de traditionelle aftenkapsejladser. Sejladserne er her delt op i Båkebanen og Easy Sejlads.

På Båkebanen sejles der efter Kapsejladsreglerne, og båden skal målerbrev (DH for kølbåde, Texel for flerskrogsbåde). Der er løb for både med og uden spiler.

Ved Easy Sejlads sejles der efter Søvejsreglerne, båden behøver ikke at have målerbrev, og der må ikke sejles med spiler. Hvis du vil prøve at sejle kapsejlads, kan det være en god ide at starte med Easy Sejlads.

Vi har også aftenkapsejladser for 1-mandsbesætninger, såkaldt singlehandsejlads. Det er altså kun skipperen, der er om bord. Disse sejladser ligger mandag aften.

Det er desuden muligt at sejle aftenkapsejladser for 2-mandsbesætninger. Det er onsdag aften, vi har disse doublehandsejladser.

Endelig arrangerer Egå Sejlklub sammen med Aarhus Sejlklub Pointsejladserne på en udlagt bane mellem Egå og Aarhus. Disse sejladser ligger tirsdag aften og er mest for klassebåde som Folkebåd, H-båd og BB10m.

Egå Tun Star
Hvert år arrangerer Egå Sejlklub en weekend-kapsejlads til Tunø for 2-mandsbesætninger. Om lørdagen er der kapsejlads fra Egå til Tunø. Om aftenen er der spisning og skipperskrøner. Om søndagen er der kapsejlads tilbage fra Tunø til Egå.

Hovedkapsejlads
En søndag sidst på sæsonen afholdes Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads. Det er en distancesejlads hvor banen og distancen planlægges efter vejrsituationen. På den måde får vi noget godt sejlads af en passende længde.

Yderligere information
Årets sejladser er nærmere beskrevet på Kapsejladsudvalgets side HER.

Kontakt gerne Kapsejladsudvalget på kapsejlads@egaasejlklub.dk, hvis du har spørgsmål.