Kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde i 2018

Nu er temperaturerne så småt ved at komme op over frysepunktet, og vi kan begynde at glæde os til de første kapsejladser om kun godt en måned.

Egå Sejlklub tilbyder et bredt udvalg af kapsejladser: Fuld besætning, singlehand, 2-mands sejlads, udlagte baner, distancesejlads, korte baner, lange baner. Herunder finder du korte beskrivelser af sejladserne med datoer, så du kan notere dem i kalenderen og booke besætningen.

Båkebane og Easy-sejlads
Båkebanen er vores traditionelle tirsdagssejlads, hvor der sejles efter DH-mål (eller Texel-mål for flerskrogsbåde). Disse sejladser sejles efter kapsejladsreglerne, og det er nødvendigt at have gyldigt målerbrev (licens fra Dansk Sejlunion).

Hvis du synes, det lyder kompliceret med kapsejladsreglerne, eller hvis du bare vil tage den en anelse mere med ro, kan vi tilbyde Easy-sejlads de samme tirsdagsaftener. Her sejles efter søvejsreglerne, og der er ikke krav om gyldigt målerbrev.

Fælles for Båkebanen og Easy-sejlads er, at der er start og mål ud for Båken – og ikke mindst at det er hyggeligt og spændende at deltage.

Der er 8 sejladser før sommerferien, 8. maj til 26. juni. Efter sommerferien er der 6 sejladser, 14. august til 18. september. Alle aftener går 1. start kl. 18:30.

Tilmelding åbner på hjemmesiden kort efter påske. Der kommer besked på hjemmesiden.

Sejladserne indledes med en uformel Tune-up sejlads 1. maj, hvor der er lejlighed til at få tjekket, om båd, besætning og skipper er klar til sæsonen.

Sejladserne afsluttes med Gule Ærter sejladsen 25. september. Her sejler vi en kort kapsejlads, spiser gule ærter og uddeler præmier til de bedste sejlere på Båkebanen i 2018.

Singlehandsejladser
Ved singlehandsejladserne, er det kun skipperen, der må være ombord på båden. Årets 6 sejladser ligger på disse mandagsaftener: 14. maj, 28. maj, 11. juni, 13. august, 27. august og 10.september.

Tilmelding åbner på hjemmesiden kort efter påske. Der kommer besked på hjemmesiden.

Pointsejladser
Egå Sejlklub og Aarhus Sejlklub arrangerer i fællesskab Pointsejladserne, hvor der sejles på en udlagt bane (”op-ned bane”) mellem Egå og Aarhus på tirsdagsaftener. Mange klassebåde vælger Pointsejladserne, men alle kølbåde kan deltage.

Der er 9 sejladser før sommerferien, 1. maj til 26. juni. Efter sommerferien er der 7 sejladser, 14. august til 25. september.

Tilmelding er allerede åben HER

Midsommerkapsejlads
Dagen før Skt. Hansaften, fredag den 22. juni, holder vi en kort aftenkapsejlads med efterfølgende spisning og festlighed. Her er det vigtigt at få hele familien med.

Egå Tun Star
15.- 16. september afholder vi Egå Sejlklubs første 2-mands kapsejlads. Om lørdag er der kapsejlads fra Egå til Tunø. Om aftenen er der spisning og skipperskrøner. Om søndagen er der kapsejlads tilbage fra Tunø til Egå.

Hovedkapsejlads
Søndag den 23. september holder vi den traditionelle Hovedkapsejlads. Det er en distancesejlads hvor banen og distancen planlægges efter vejrsituationen. På den måde får vi noget godt sejlads af en passende længde.

Kapsejladskalender
Som noget nyt har vi lavet en side, hvor der er overblik over årets kapsejladser i Egå Sejlklub og andetsteds på bugten og omegn. Siden er HER , og du vil fremover altid kunne finde den i øverste venstre hjørne af kapsejladssiden.

Foredrag om protester og protestbehandling
Når der er kapsejlads, kan der af og til være behov for at afklare uenigheder på banen med en protest. Tirsdag den 10. april har vi et foredrag i sejlklubben om dette emne. Se nærmere HER .

Efterlysning af køkkenhjælp/”madmor” (m/k)
Vi mangler stadig en frivillig til – sammen med en besætning fra en af bådene – at stå for spisningen efter Båkebane og Easy-sejladserne. Det vil være super, hvis der er én, der vil tage tjansen et par tirsdage. Læs nærmere HER.

Hvis du har spørgsmål til årets sejladser, eller hvis du vil prøve kapsejlads, og ikke lige ved, hvordan det skal gribes an, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget