Kapsejladser i 2021

Kære kapsejler

Nu er der kun godt et par måneder til årets kapsejladser starter. Her er en gennemgang af vores udbud af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde, og der er datoer for alle sejladserne, så du og din besætning kan få skrevet dem i kalenderen.

Vi bliver desværre nødt til at tage forbehold for, hvordan coronasituationen udvikler sig, så vi kan ikke udelukke, at der kan komme aflysninger eller andre ændringer.

Du kan finde kapsejladskalenderen, der også indeholder andre sejladser på Aarhus Bugten og omegn, øverst til venstre på kapsejladssiden lige til at skrive ud. Læg mærke til, at vi har omorganiseret siden lidt, så den bliver lettere at finde rundt på.

Egå Sejlklub tilbyder kapsejladser for enhver smag: Fuld besætning, singlehand, doublehand, udlagte baner, distancesejlads, korte baner, lange baner.

Båkebanen og Easy Sejladser
Båkebanen er vores traditionelle tirsdagssejlads, hvor der sejles efter DH-mål (Texel-mål for flerskrogsbåde). Disse sejladser sejles efter Kapsejladsreglerne, og det er nødvendigt at have gyldigt målebrev (licens fra Dansk Sejlunion).

Hvis du synes, at Kapsejladsreglerne er lidt komplicerede, eller hvis du bare vil tage den en anelse mere med ro, kan vi tilbyde Easy Sejladser de samme tirsdagsaftener. Her sejles efter Søvejsreglerne, og der er ikke krav om gyldigt målebrev.

Fælles for Båkebanen og Easy Sejlads er, at der er start og mål ud for Båken – og ikke mindst at det er sjovt og spændende at deltage. Der er hyggeligt samvær efter sejladserne i klubhuset, hvor der kan købes mad og drikkevarer i kantinen.

Der er 8 sejladser før sommerferien, 4. maj til 22. juni. Efter sommerferien er der 6 sejladser, 10. august til 14. september.

Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april. Der kommer besked på hjemmesiden og med e-mail til tidligere deltagere.

Sejladserne indledes med en uformel Tune-up sejlads 27. april, hvor der er lejlighed til at få tjekket, om båd, besætning og skipper er klar til sæsonen.

Sejladserne afsluttes med Gule Ærter sejladsen 21. september. Her sejler vi en kort kapsejlads, spiser gule ærter og uddeler præmier til de bedste sejlere på Båkebanen i 2021.

Singlehand
Ved singlehandsejladserne er det kun skipperen, der må være ombord på båden, dvs. der er ikke noget bøvl med gasterne! Årets 6 sejladser ligger på disse mandagsaftener: 17. maj, 31. maj, 14. juni, 9. august, 23. august og 6. september. Efter sejladserne mødes skipperne i klubhuset, hvor der vanker leverpostejs- og ostemadder. Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april.

Doublehand
For tredje gang har vi en serie af aftenkapsejladser, hvor der skal være 2 personer i hver båd. Konceptet er så enkelt som muligt: Der startes med respitstart (de mindste/langsomste starter først), hvor hver båd har sit eget starttidspunkt og selv er ansvarlig for at starte til tiden, brug af spiler/genakker er valgfri, der vil ikke være bemanding i dommertårnet (Båken). Den båd, der kommer først i mål har vundet, og der vil ikke blive lavet resultatlister. Som noget nyt i år kan easy-sejlere uden gyldigt målebrev deltage. Årets 6 doublehandsejladser ligger på disse onsdagsaftener: 12. maj, 26. maj, 9. juni, 18. august, 1. september og 15. september. Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april.

Pointsejladser
Egå Sejlklub og Aarhus Sejlklub arrangerer i fællesskab Pointsejladserne, hvor der på tirsdagsaftener sejles på en udlagt op-ned bane mellem Egå og Aarhus. Dette giver meget regulære sejladser med start på kryds. Mange klassebåde vælger Pointsejladserne, men alle kølbåde kan deltage. Datoer og tilmelding bliver tilgængelige på Pointsejladsernes egen hjemmeside.

Midsommerkapsejlads
Fredag den 18. juni holder vi en kort aftenkapsejlads med efterfølgende spisning og festlighed. Tag familien eller vennerne med.

Egå Tun Star
I weekenden 28.- 29. august afholder vi for fjerde gang Egå Sejlklubs populære 2-mands distancekapsejlads. Om lørdagen er der kapsejlads fra Egå til Tunø. Om aftenen er der spisning på en restaurant på Tunø. Om søndagen er der kapsejlads tilbage fra Tunø til Egå med efterfølgende præmieuddeling. Læs nærmere på stævnesiden.

Haarup Mixer Cup for H-både
I weekenden 5.-6. juni afholder vi for anden gang ligastævne for H-både. Læs nærmere på stævnesiden. Hvis du ikke har en H-båd, kan du komme med i Egås team af ca. 25 frivillige, der sørger for, at sejlerne får en super weekend.

BB10m DM
I weekenden 13.-15. august afholder vi danmarksmesterskab for BB10m. Læs nærmere på stævnesiden. Hvis du ikke har en BB10m, kan du komme med i Egås team af ca. 25 frivillige, der sørger for, at sejlerne får en super weekend.

NYT
Meld dig til den nye Facebook-gruppe Kapsejlads i Egå Sejlklub, som vi kan bruge til beretninger og billeder fra kapsejladser, gasteannoncer og meget mere uformel kommunikation. Sejladsindbydelser, sejladsbestemmelser og resultater bliver trygt liggende på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til årets sejladser, eller hvis du vil prøve kapsejlads, og ikke lige ved, hvordan man kommer i gang, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg