Kapsejladser i 2022

Kære kapsejler

Vi kan allerede nu begynde at glæde os til årets kapsejladser. Denne artikel giver en gennemgang af vores udbud af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde, og der er datoer for alle sejladserne, så du og din besætning kan få skrevet dem i kalenderen. Egå Sejlklub tilbyder kapsejladser for enhver smag: Fuld besætning, singlehand, doublehand, baner med faste mærker, udlagte baner, distancesejlads.

Vi vil gerne hjælpe nye sejlere med at komme i gang med kapsejlads og med at finde de kapsejladser, der passer bedst til den enkelte sejler. Vi holder derfor et introduktionskursus til kapsejlads 29. marts og et orienteringsmøde om ES’ aftenkapsejladser 19. april. Se nærmere længere nede i denne artikel.

Vi forventer ikke, at kapsejladssæsonen i år bliver generet af coronasituationen, men vi kan naturligvis ikke udelukke det.

Du finder kapsejladskalenderen, der også indeholder andre sejladser på Aarhus Bugten og omegn, øverst til venstre på kapsejladssiden lige til at skrive ud.

Båkebanen og Easy Sejladser
Båkebanen er vores traditionelle tirsdagssejlads, hvor der sejles efter DH-mål. Disse sejladser sejles efter Kapsejladsreglerne, og det er nødvendigt at have gyldigt målebrev (licens fra Dansk Sejlunion). Flerskrogsbåde kan deltage, de sejler efter Texel-mål.

Hvis du synes, at Kapsejladsreglerne er lidt komplicerede, eller hvis du bare vil tage den en anelse mere med ro, kan vi tilbyde Easy Sejladser de samme tirsdagsaftener. Her sejles efter Søvejsreglerne, og der er ikke krav om gyldigt målebrev.

Fælles for Båkebanen og Easy Sejlads er, at der er start og mål ud for Båken – og ikke mindst at det er sjovt og spændende at deltage. Der er hyggeligt samvær efter sejladserne i klubhuset, hvor der kan købes mad og drikkevarer i kantinen.

Der er 8 sejladser før sommerferien, 3. maj til 21. juni. Efter sommerferien er der 6 sejladser, 9. august til 13. september.

Tilmelding åbner på hjemmesiden i slutningen af marts. Der kommer besked på hjemmesiden og med e-mail til tidligere deltagere.

Sejladserne indledes med en uformel Tune-up sejlads 26. april, hvor der er lejlighed til at få tjekket, om båd, besætning og skipper er klar til sæsonen.

Sejladserne afsluttes med Gule Ærter sejladsen 20. september. Her sejler vi en kort kapsejlads, spiser gule ærter og uddeler præmier til de bedste sejlere på Båkebanen i 2022.

Singlehand
Ved singlehandsejladserne er det kun skipperen, der må være ombord på båden, dvs. der er ikke noget bøvl med gasterne! Til gengæld er det en spændende udfordring for skipperen. Årets 6 sejladser ligger på disse mandagsaftener: 16. maj, 30. maj, 13. juni, 15. august, 29. august og 12. september. Efter sejladserne mødes skipperne i klubhuset, hvor der vanker leverpostejs- og ostemadder. Tilmelding åbner på hjemmesiden i slutningen af marts.

Doublehand
For fjerde gang har vi en serie af aftenkapsejladser, hvor der skal være 2 personer i hver båd. Konceptet er så enkelt som muligt: Der startes med respitstart (de mindste/langsomste starter først), hvor hver båd har sit eget starttidspunkt og selv er ansvarlig for at starte til tiden, brug af spiler/genakker er valgfri, der vil ikke være bemanding i dommertårnet (Båken). Den båd, der kommer først i mål har vundet, og der vil ikke blive lavet resultatlister. Easy-sejlere uden gyldigt målebrev kan deltage. Årets 6 doublehandsejladser ligger på disse onsdagsaftener: 11. maj, 25. maj, 8. juni, 10. august, 24. august og 7. september. Tilmelding åbner på hjemmesiden i slutningen af marts.

Pointsejladser
Egå Sejlklub og Aarhus Sejlklub arrangerer i fællesskab Pointsejladserne, hvor der på tirsdagsaftener sejles på en udlagt op-ned bane mellem Egå og Aarhus. Dette giver meget regulære sejladser med start på kryds. Mange klassebåde (Folkebåd, H-båd, BB10m, …) vælger Pointsejladserne, men alle kølbåde kan deltage. Datoer og tilmelding bliver tilgængelige på Pointsejladsernes egen hjemmeside.

Midsommersejlads
Fredag den 17. juni holder vi en kort aftenkapsejlads med efterfølgende spisning og festlighed. Tag familien eller vennerne med.

Egå Tun Star
I weekenden 27.- 28. august afholder vi for femte gang Egå Sejlklubs populære doublehand (2-personers) distancekapsejlads. Om lørdagen er der kapsejlads fra Egå til Tunø. Om aftenen er der spisning på en restaurant på Tunø. Om søndagen er der kapsejlads tilbage fra Tunø til Egå med efterfølgende præmieuddeling. Læs nærmere på stævnesiden.

Haarup Mixer Cup for H-både
I pinsen 4.-5. juni afholder vi for tredje gang ligastævne for H-både. Læs nærmere på stævnesiden. Hvis du ikke har en H-båd, kan du komme med i Egås team af ca. 25 frivillige, der sørger for, at sejlerne får en super weekend.

Introduktionskursus til kapsejlads
29. marts holder vi et aftenkursus om, hvordan du kommer i gang med at sejle kapsejlads. Kurset er både for kommende skippere og gaster. Vi forventer ikke, at du kender noget til kapsejlads i forvejen. Men du er også velkommen, hvis du allerede har prøvet lidt kapsejlads. Vi vil især have fokus på sejlads i kølbåde. Læs mere om kurset HER.

Orienteringsmøde om ES’ aftenkapsejladser
19. april vil vi på et aftenmøde fortælle om vores forskellige aftenkapsejladser. Formålet er, at ikke mindst nye kapsejlere kan blive introduceret til baner, start- og målprocedurer osv. for kapsejladserne. Vi håber, at det kan afmystificere deltagelsen i aftenkapsejladser og bidrage til, at man vælger den (eller de) aftenkapsejladser, der passer bedst til den enkelte båd og besætning. Læs mere om orienteringsmødet HER.

Hvis du har spørgsmål til årets sejladser, eller hvis du vil prøve kapsejlads, og ikke lige ved, hvordan man kommer i gang, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg