Klubhuset genåbner den 10. juni

Kære alle i Egå Sejlklub

I kølvandet af de åbninger som senest er udmeldt fra Folketingets side, er det nu muligt at genåbne klubhuset fra onsdag den 10. juni. Endvidere må jollehuset igen benyttes til indendørs aktiviteter. Der må dog maksimalt være 50 personer i hver af husene, og det er et krav at man anvender enten håndsprit eller vasker hænder så snart man træder inden for i klubhuset og jollehuset.

Vi genoptager rengøring i både jolle- og klubhuset, hvilket betyder at det igen er tilladt at benytte toiletterne. Derimod vil køkkenet i klubhuset fortsat være aflåst og må kun bruges i forbindelse med arrangementer i sejlklubben og lån af klubhuset.

Endelig vil vi fortsat henstille til, at vi alle fortsat overholder sundhedsrådene: holder afstand, god hånd hygiejne, nyser i ærmet og ikke mindst, at vi ikke anvender klubbens faciliteter hvis vi har tegn på sygdom.

Venlig hilsen
Egå Sejlklubs bestyrelse