Klubhusets formue skal udvikle klubben

I 2019 betalte vi det sidste afrag på kreditforeningslånet på vores klubhus. Klubben er nu gældfri, og det er faktisk skidt!

Det betyder nemlig, at vi nu har bundet alle klubbens penge i mursten, som man siger – selv om det for vores vedkommende er træværk. De penge, som vi skulle bruge på at udvikle klubben og fx købe nye klubbåde for, kan vi ikke få fat i…

… med mindre vi får frigivet nogle af de midler, der er bundet i vores klubhus!

Vi har fået tilbud om kreditforeningslån på 1,1 mio. kroner. Tilbuddet gælder i tre måneder, og derfor skal vi handle hurtigt. Under normale forhold, ville det ikke være et stort problem at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og forelægge forslaget om at optage lånet. Men, som I ved, er forholdene langt fra normale, og derfor vil vi gentage metoden fra november med skriftlig afstemning i klubhuset.

Afstemningen om lånoptagelsen vil foregå den 20., 21. og 22. februar. Ligesom sidst vil det foregå i klubhuset, hvor medlemmerne kommer ind ad hoveddøren og går ud af terrassedøren. Alle skal bære mundbind, men restriktionerne er skærpet, og der vi nu muligvis kun kunne være højest fem personer i klublokalet ad gangen.

To tredjedele skal møde op

Derudover kræver det ifølge vores vedtægter en hel del at få vedtaget noget, der har med økonomi at gøre. Mindst to tredjedele af medlemmerne skal møde op for at stemme! Og hvis forslaget skal vedtages, skal mindst to tredjedele af de fremmødte også stemme for.

Derfor vil bestyrelsen indtrængende bede om, at I møder op og stemmer én af de tre dage, så vi undgår at skulle indkalde til flere afstemninger.

Vi vil løbende orientere om lånet og om, hvad vi foreslår at bruge pengene til. Men vi kan oplyse, at klubbens daglige økonomi i meget ringe grad bliver påvirket af lånet, der afdragsmæssigt svarer til situationen i 2019 og før. Desuden regner vi med, at nye klubbåde kan tiltrække nye indtægter fra bl.a. sejlerskolen.

Mere om dette senere. Foreløbig vil vi bede jer om at sætte kryds i kalenderen den 20., 21, eller 22. februar.