Lille åbning for jolleaktiviteter, sejlerskole mv

Kære alle

På baggrund af anbefalingerne fra Dansk Sejlunion har vi nu i Egå Sejlklub åbnet op for nogle begrænsede udendørs jolleaktiviteter. Aktiviteterne omfatter:

  • Sejlads i storjoller (Laser, Europejolle osv.)
  • Optimistjollesejlads for A og B sejlere

 Der er åbnet for både brug af klubbens joller og udstyr samt trænerassistance. Det er dog et krav, at alle fortsat respekterer at holde 2 meters afstand til hinanden på land og på vandet. Endvidere, at der maksimalt må være 10 personer samlet på jollepladsen samtidig. Og heri indregnes både sejlere, forældre og trænere. Jolletrænerne må godt give briefing på land, men 10 personers-reglen og 2 meters-reglen skal overholdes.

Klubhuset og jollehuset vil fortsat være lukket, hvorfor omklædning skal ske hjemmefra. Endvidere må kun 1 person af gangen gå ind i jollernes materialerum for at hente grej.

Formændene for optimistjolleudvalget og storjolleudvalget og de tilknyttede trænere har, eller vil, skrive rundt til sejlerne i løbet af de kommende dage i forhold til de praktiske forhold. Ligeledes vil de lave en plan for, hvornår de enkelte grupper kan sejle, således at 10 personers-reglen overholdes.

I sejlerskolen vil der blive åbnet op for gennemførelse af de sidste teoriprøver, mens praktisk sejlads i skolebådene er fortsat aflyst. Sejlerskoleudvalget vil kontakte de kursister der mangler teoriprøven og samtidig gennemføre klargøring af vores to nuværende skolebåde, så de er klar, når vi forhåbentlig snart – i et eller andet omfang – kan påbegynde skolebådssejlads.

Kapsejladsudvalget vil også mødes inden længe med henblik på, at afklare muligheder for en forsigtig opstart på kølbådskapsejladser.

Endelig skal det gentages, at både klubhuset og jollehuset fortsat er lukket som følge af Coronasituationen.

Dansk Sejlunions udmelding kan ses her. Den indeholder også en række instruktioner til trænerne og nogle generelle råd.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Egå Sejlklub

Hent hent udkast fra DS HER