Midsommersejladsen er aflyst

Vi har aflyst Midsommersejladsen 18. juni, da vi endnu ikke ved, om coronarestriktionerne bliver lempet så meget, at arrangementet kan gennemføres på en god måde.

Men vi lover, at vi vil tage revanche ved Midsommersejladsen i 2022 🙂

Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget