1. december 2022

Møde om ‘Projekt fastholdelse’ 30. november

Som nævnt på den netop afholdte generalforsamling, inviterer Sejlerskole- og Storjolleudvalget medlemmer af Egå Sejlklub til dialogmøde om muligheden for, at Egå Sejlklub kan tilbyde sejlads i en mindre kølbådstype:
          Onsdag den 30. november 2022 kl. 18:00 i klubhuset

Skal Egå Sejlklub tilbyde sejlads i en mindre kølbåd uden motor?

Bådtypen skal bl.a. favne:

  • Elever fra Sejlerskolen på Sejlerskole år 2, som ønsker, at få større erfaring med havnemanøvrer for sejl samt større erfaring med sejlads for spiler/genakker.
  • Ungdomsjollesejlere som ønsker, at prøve en mindre kølbåd med 3-5 besætningsmedlemmer. Her har man som team hver sit ansvarsområde, men hvor det kræves, at besætningen kan samarbejde, for at båden sejles optimalt.
  • Medlemmer af Egå Sejlklub (dame-, herre-, mixbesætninger) der kan samle et mindre hold til at sejle aftenmatch, kapsejlads, matchrace eller ligasejlads.

Vel mødt
Hilsen René og Jens