Nyhedsbrev marts 2019

 

Så er det lige før foråret lokker til at gøre vores både sejlklare igen – skønt.

Selvom de fleste både har ligget stille foregår der stadig meget i vores klub. På generalforsamlingen i november lovede vi flere aktiviteter i Tur- og aktivitetsudvalget og det har Tom til fulde indfriet med spændende foredrag og stor tilslutning.

Kapsejladsudvalget barsler med nye og prøvede sejladser og har samtidig haft tid til at hente et H-båds Liga Stævne til Egå. Vi regner med ca. 130 deltagere i ca. 40 både. H-båds Liga Stævne bliver den 15.-16. juni og der bliver gode muligheder for at give en hånd med afviklingen – både på land og på vandet.

Sejlerskolen har som sædvanlig fuld fart på og de 46 kursister skal til den teoretiske duelighedsprøve i slutningen af marts måned. Der er fuldt bemandet med dygtige instruktører til de praktiske sejladser i forsommeren og efter sommerferien, så brænder du efter at blive instruktør, skal du nok regne med at komme på venteliste. Tag godt i mod alle de nye sejlere, så de får lyst til at blive i Egå Sejlklub.

Optimister og storjoller har – som mange af jer sikkert har set – sejlet hele vinteren. Vi har rigtig mange talenter og nogle er absolut blandt de bedste både i Danmark og i Europa. Slå vejen forbi ungdomsafdelingen og oplev den glæde og entusiasme, som hele huset summer af.

Som i måske har bemærket – i bestyrelsesreferaterne – har vi fået tilskud til en del forbedringer i klubhuset. Derudover har vi sendt en ansøgning til en lidt større bygning, der skal indeholde værksted/opbevaring for køkkenet/sejlerskole grej/kapsejladsgrej. Vi forventer svar på ansøgningen i juli. Jeg ved, at seniorgruppen er parate til at give en hånd til de kommende vedligeholdelsesopgaver. Ventetiden har de heldigvis brugt til mange gode arrangementer – uden arbejdstøj -og med stor tilslutning.

I bestyrelsen arbejder vi på at etablere et Egå Sejlklub Erhvervsnetværk, hvor vi vil finde virksomheder, der dels har lyst til at støtte gode projekter og dels har lyst til at lade deres medarbejdere komme tættere på Egå sejlklub og eventuelt få gode oplevelser på vandet.

Hold jer orienteret om alle de gode aktiviteter og initiativer der sker i Egå sejlklub på vores hjemmeside og Egå Sejlklubs Facebookside.

Bestyrelsen har i øvrigt enstemmigt besluttet, at vejret i 2019 sejlsæsonen bliver lige så godt som i 2018.

Med sejlerhilsen
Peter Juul
formand