Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub

Advokat Mads Trøstrup blev valgt til dirigent.
Michael Aakjer Nielsen blev valgt som referent.

Referat:

Mads Trøstrup indledte med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var blevet indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med Egå Sejlklubs vedtægter.

På grund af Coronasituationen -forsamlingsforbuddet – har det været nødvendigt at afholde afstemningen over tre dage, den 20.,21. og 22. februar 2021.Der har været mulighed for at stille spørgsmål på Facebook inden afstemningen, hvilket har været benyttet.

Det eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling har været, at medlemmerne skulle tage stilling til bestyrelsens forslag om at Egå Sejlklub optager et kreditforeningslån på 1,1mio. Lånet optages som to lån henholdsvis et 10-årigt lån på Kr. 470.000 og et 20-årigt lån på 630.000. Bege lån er med fast rente og afdrag.

Egå Sejlklubs revisorer optalte stemmerne efter afstemningen var afsluttede og konstaterede at 127 stemmeberettiget medlemmer har stemt, heraf

117 stemte JA

9 stemte NEJ

1 stemte BLANKT