Bestyrelsesmøde Egå Sejlklub d. 25/10 2007

 

Deltagere : Per Selmose, Lone Kirketerp, Torben Veis, Jesper Jacobsen, Kurt Overgård, Mogens Nygaard, Ole Frandsen.

Afbud : Peter Juul

Gæstedeltager : Christian Funder som kommende formand for Ungdomsafdelingen

 

Ungdoms-VM 2008

Indlæg fra Event Director Thomas Capitani Nielsen om Volvo Youth Sailing ISAF World Championship – eller nemmere sagt UngdomsVM 2008, som afholdes af sejlklubberne på Århusbugten fra 10. – 19. juli 2008.

 

Thomas redegjorde for et  meget spændende arrangement – flot og professionelt arrangeret, men med et stort behov for ca. 250 frivillige. Her skal Egå Sejlklub på banen. Der er lavet en ”frivillig-politik”, et samlet overblik over de opgaver som skal varetages samt et tilmeldingsskema. Denne del skal kommunikeres ud i klubben hurtigst muligt. Der laves en præsentation på Generalforsamling – så endnu en årsag for medlemmerne til at møde op.

 

Thomas forlod herefter bestyrelsesmødet.

 

Referat fra sidste møde:

Kommentar til referat fra sidste møde. Enighed om at Ungdoms-VM 2008 er et arrangement for hele Egå Sejlklub.

 

Ungdomsafdelingen:

Christian Funder erstatter Torben Veis som bestyrelsesmedlem for Ungdomsafdelingen.

 

Planlægger vintersejlads, lejre og de sædvanlige vinteraktiviter (svømning og styrketræning) samt – traditionen tro - en større påskelejr for optimister.

 

Aktiviteten er også stigende for jollesejlere (29`er og Europa)

 

Der er kommet Megin-joller på havnen, som også er meget velkomne i klubben og bruge vores faciliteter.

 

Kapsejladsafdelingen:

Claus Berno og Helge Brøndum afløser Jesper Jacobsen og Steen Jepsen i kapsejladsudvalget. Steen stiller op som nyt bestyrelsesmedlem for kapsejladsafdelingen.

 

Turudvalget

Løvfaldstur med meget begrænset tilslutning. Bankospil 20/11. Palle Hemdorff kommer og fortæller og Rosalina i januar

 

Husudvalget

Julefrokost på vej. Lørdagsfrokost starter op 3/11.

 

Ud over generel maling af det udvendige af klubhuset  er der foretaget investeringer i vinduer, og diverse trædele som har været rådne.

 

Sejlerskolen

Holder møde inden generalforsamlingen med henblik på kandidat til bestyrelsen.

 

Økonomi

Fremtidig løsning med assistance fra Peter Rose Aps på assistance med bogføring og medlemskartotek drøftet og godkendt.

 

Annoncepriser for Båken drøftet og godkendt.

 

Forberedelse til generalforsamling

Indkommet forslag vedr. vedligeholdelse af klubhuset drøftet. Bestyrelsen er positiv, hvis der er medlemmer som vil påtage sig opgaven.

 

Derudover har bestyrelsen stillet forslag vedr. bestyrelsens sammensætning med det formål at få sejlerskolen formelt repræsenteret.

 

Næste møde tirsdag d. 6. november 2007 kl. 18.00 (før generalforsamling)

 

 

 

 

 

For referatet : Torben Veis