Bestyrelsesmøde Egå Sejlklub  d. 14. januar 2008

 

Deltagere

Per Selmose, Lone Kirketerp, Christian Funder,  Kurt Overgård, Mogens Nygaard, Steen Jepsen

 

Afbud. Ole Frandsen, Ole Lundsskov.

 

Status fra udvalgene:

 

Ungdomsudvalget

§         2 weekend træningslejre i foråret. En kvalitetslejr og en almindelig. En udvidet påskelejr for både A og B optimister  med over 100 sejlere. Zoom 8 klubben forespurgt om de må deltage i optimistlejren. Forespurgt af Dansk Sejlunion om påskelejren også kan blive en lejr for FEVA sejlere. Påskelejren er igen i år Samtidig med en stor lejr på Gardasøen.

§         ”Mini” er ikke længere tilknyttet som fast træner.

§         Elitesport Århus er blevet interesseret i sejlsport. Har kontaktet sejlklubberne i Århus om mulighed for sejlads for skoleklasser i 8-10 klasse samt gymnasiet med udgangspunkt fra Egå Sejlklub i egne både og fastansat træner.

§         Der arbejdes på at Jørgen Lokdam afløser Peter Rose i Egå Marinas bestyrelse som repræsentant for Ungdomsafdelingen

§         Der arbejdes stadig på at afdække økonomien i den projekterede ombygning af Jolleafdelingens klubhusfaciliteter.

 

Kapsejlads:

 

Tur- og Motorudvalget

 

Sejlerskolen

Afbud.

 

Klubhus

Afbud

 

Økonomi

§         God likviditet.

§         Kontingentopkrævninger udsendes i februar.

§         God tilfredshed med at der nu er ansat en assistent i Peter Rose ApS som løser opgaverne for sejlklubben.

 

Udfordringer for bestyrelsen i 2008

-         Finde ny formandskandidat til generalforsamling da Per ønsker at fratræde ved næste generalforsamling

-         Finde frivillige til YWSC 2008

-         Arbejde med Egå Marina om at finde udvidelses-/ombygningsløsninger for slæbested i havnen.

-         Vedligeholdelsesplan for klubhuset

 

Møde med Egå Marina d. 25. februar

På det årlige samarbejdsmøde med EM deltager Per, Lone og Christian.

 

Henvendelse fra Megin-Club

Megin-Club har sendt henvendelse om mulighed for at afholde stævne i Egå med hjælp fra ES i august 2008. Christian følger op for at afdække hvor meget ES skal hjælpe med og hvad Megin-Club vil hjælpe ES med som kompensation.

 

Stævneøkonomi

For at sikre at der er bedre styr på omkostninger og udlæg under stævner der afholdes i ES, skal der fremtidigt oprettes en bankkonto som anvendes til styring af  stævneøkonomien. Mogens sørger for at denne konto bliver oprettet i Den Dansk Bank.

 

Navigare Yachting

Egå Sejlklub har lavet en 3 årirg aftale med charterbådsfirmaet Navigare Yachting om at ES er venskabs sejlklub med firmaet. Det medfører at medlemmer af ES kan få følgende fordele:

 

ES er forpligtiget til at annoncere medlemskabet i vores klubblad og på vores hjemmeside samt have et link til Navigare Yachting på vores hjemmeside.

 

Næste møde 26. marts 2008

 

Referent: Per Selmose