Referat fra bestyrelsesmøde i ES  den 21/5 2008

 

 

Deltagere:     Per, Christian, Mogens, Ole L, Ole F, Steen

Fraværende:  Lone, Kurt

Referent:       Steen

 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde:

 

2. Status i udvalgene og på økonomi:

Ungdom:

§         God Kr.Himmelfart-lejr, hyggelig, 46 deltagere, ekstra arrangement om søndagen.

§         Marinaen åben og villig til at finde løsning ang. mere plads til joller, positivt.

§         Ser gode muligheder for sponsorer til kommende følgebåde ...

§         Trænersituationen / udskiftninger

§         16 nye optimister startet  :-)

 

Kapsejlads:  sæsonen nu godt igang

§         God regelaften 1/4,  > 50 deltagere

§         Båkebanen pt. 33 tilmeldte

§         Easy Race pt. 23 tilmeldte

§         Singlehand pt. 17 tilmeldte

§         Pointsejladserne pt. 58 tilmeldte (8 Egå-både)

§         Midsommerkapsejlads og grill 20/6  (en uge fra turudv. Grillaften)

§         Århusbugten rundt aflyses   (sammenfald med turudv. Knebelbro)

§         Hovedsejladsen 21/9  (sammenfald med turudv. Løvfaldstur)

§         Vi skal bestræbe os på at datoer fremover er koordineret (info til bestyrelse og udvalg), så sammenfald videst muligt kan undgås.

 

Husudvalg:

§         Omsætningen er god (tirsdage osv.)

§         Nye frikadeller (store og gode)

§         Prisstigninger er nødvendige (fødevarestigninger), øges m. 5,- for lune ret.

§         Standerskiftefest, luxusmiddag og musik, et mindre underskud

§         Godt Bavariaklub-træf, fornuftigt overskud

 

Sejlerskolen:

§         Nu fuld belægning: 3 dg. x 2 både x 3 pers. = 18   fint !

§         Det er fortsat lykkedes at finde instruktører og reserver

§         Nye elever er allerede på liste til vinter-teori

§         2 nye motorer er indkøbt bådene. Motorerne er sponseret af Elna og Erik Mariagers fond

§         Ole L. vil tilbyde kursus til speedbådsbevis for jolleafd.

 

Økonomi:

§         Ca. 25 udmeldelser, men også mange nye indmeldelser

§         Rykkere er på vej ud

§         Financiering af to nye følge-gummibåde er afklaret med banken (NB: der er fuld dækning til investeringen fra hensættelser mm.)

 

 

3. Formandsemner:

 

4. Grej til stævner:

Der har været mindre uoverensstemmelser ang. grej til stævner.

Christian og Steen mødes og kommer med forslag til løsning.

 

5. Evt.:

§         ’Kom og sejl’-dag,  grundlovsdag, et Danboat arrangement. Ole F. vil hjælpe i huset, men de må selv sørge for sejlads.

§         Dansk Sejlunions generalforsamling ?  Lone beretter næst gang.