Referat  bestyrelsesmøde d. 4 marts 2009

Tilstede Claus-Ole-Jonas- Frandsen-Steen-Mogens, Lone referant

 

 Formandens punkter:  Børneattester. Nu risikerer vi bøder såfremt vi ikke har indhentet børneattester.

 

 Såfremt nogen af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt er i dialog med officielle sejlsportsinstanser, klubber, foreninger, samarbejdspartnere eller lignende, og ønsker at erklære sig uenig på klubbens vegne, skal en sådan mail lige vendes i bestyrelsen. En hastesag kan eventuelt gå gennem formand eller næstformand.

 Referat fra 28/1 uddelt.  Eventuelle kommentarer fra nogen i bestyrelsen skal meddeles inden 14 dage til formanden.

Ungdomsafdelingen:

Jonas. Fevajollerne. 2 er solgt og 4 tilbage. Ingen organisation omkring dem. Skal vente på et skolesamarbejde og eventuelt leases til Århus i mellemtiden.

Jonas har søgt Trygfonden for midler til endnu en gummibåd. Søger Idrætssamvirket også. Hvis den ene Elan sælges har vi 6 gummibåde. Der afsættes ikke penge til nyanskaffelser af flere gummibåde i 2009, eventuel ny gummibåd skal være fuldt ”selv” finansieret

Kapsejlads:

Steen :Alt parat til sæsonen.

Easysejlads bliver på forskellig bane fra Pointsejladserne.

Mogens:

”FIP” har fået info om at sejlerskolens ene motor nu er i en opsamlingshal ved grænsen.

 

Ole: Sejlerskolen er booket op til foråret. Begge både sejler.

30/3 er dagen for duelighedsbevis. Ca 12 går til eksamen.

Frandsen:

Alt kører i husudvalget

21/3 er sidste lørdagsfrokost. Stegt flæsk og persillesovs 30,-

Lone:

Lone er med i Dansk Sejunions pigegruppe, der har til opgave at få flere kvinder med frem i sejlsporten. Første officielle åbne arrangement er kvindeseminaret fredag d 30 marts i Odense, hvor Jytte Ravnsborg (ds) og Pia Bay samt Lone skal holde foredrag og oplæg. Man kan tilmelde sig via www.sejlsport.dk

 

Steen og Lone repræsenterer Egå Sejlklub ved generalforsamlingen.

Dorte le Fevre får mandat af bestyrelsen til fast at repræsentere ES ved Sailing- Århus

23/3 næste møde i Sailing-Århus

Husk at se på hjemmesiden www.sailing-aarhus.dk Det er en god og aktiv sejlerhjemmeside med mange informationer om sejleraktiviteter i Århus.

Match Race Tour bliver i Marselisborg 12-13 sept. KDY er medarrangør.

Kæmpe stævne med stort publikum og kommunens bevågenhed samt alle medier og kendisser

Eventuelt.

Melder man sig til som medlem på hjemmesiden, får Ole Nielsen oplysningerne og  sender girokort og velkomstbrev til vedkommende.

I vinterperioden kan der være ventetid på svar, da sekretariatet ikke er bemandet hver uge.