Tekstboks:  

 

 Referat Bestyrelsesmøde

 

 

Tidspunkt:     18. juni 2009 

 

Deltagere:     Mogens, Lone, Claus, Steen, Ole L, Kurt, Jonas

 

Afbud:            Ole F

 

 

 

Omr.

Beslutninger/handlinger

 

 

 

Steen orienterede om nyt sejlsportscenter i Århus. Indlæg/info laves til Båken

Tur

Der søges nye medlemmer til turudvalget. Kurt laver indlæg, om dette spændende udvalg, til Båken. Kurt hjælper gerne med råd til det praktiske

Kap.

Alle sejladser kører som de skal. Der er lavet nye bøjer, hvor der er eksperimenteret med wire i stedet for kæder.

Der planlægges afholdt H-båds NM i sep. 2010 Århus/Egå

Der afholdes Hanse-træf i Kr. himmelfartsferien 2010

økonomi

Medlemstal er konstant/som det plejer.

Økonomien ”er stram” men budgetter holdes.

 

Sejlerskole

Der er de elever der skal være, men fremmøde har været med stort udsving

Ungdom

Fevajoller (4 stk.) forsøges sælges for ca. 25.000/stk. Pengene ”låses” i fond til andet sejlende grej og reinvesteres efter aftale med bestyrelsen.

 

Det høje elforbrug skyldes tilsyneladende at der ikke er nogle radiatorer i drengenes omklædning. Den gamle varmtvandsbeholder (der er fjernet) har tidligere holdt omklædning varmt.

 

Mulighed for billigere forsikring af følgebåde undersøges.

 

Budget for selvforsikring, på længere sigt, opstilles.

 

Der tages en gummibåd med til Nordisk, da denne skal fungere som trænerbåd.

Gummibåde udlejes til Danish Open i september

 

sten

Der ligger tilsyneladende en sten umiddelbart uden for marinaen, der har været påsejlet ved båkebanen.

Fip og Erik Bålkilde har været så venlige at tilbyde at undersøge sagen nærmere og lokaliserer stenen. Herefter tages beslutning om handling.

Båken

Status på udbedring af båken undersøges.

Svar fra Havnemester: Båken er efterset og fundet forsvarlig, så der ikke er risiko forbundet med brug.

Båken skal males.

 

klubhus

Varmesystem i klubhus skal kunne tændes og betjenes af alle udvalgsformænd, der bruger klubhus om vinteren. Brugen af systemet undersøges til efteråret 

Sailing Århus

Allan Svendsen har tilbudt at repræsenterer klubben, hvilket blev positivt modtaget. Allan introduceres ved næste møde i Sailing Århus den 17.08.

Thomas Capitani har tilbudt at lave info vedr. Sailing Århus. Dette kan fx være ved generalforsamling.

Nyhed: Danboat flydende bådudstilling afholdes i august 2010 i Århus (Marselisborg)

Evt.

Bookingsystem/kalender virker efter hensigten.

Husk at bruge nyhedsbrev ved afholdelse af arangementer

Generalfors.

Bliver den 3. november

 

Næste møde den 16.09 og 20.10