Sejlerskolens Sæsonkalender 2022

Vigtige datoer i sejlerskolen.

Torsdag d. 31 marts Mød din kommende instruktør til praktisk skolesejlads. Kl. 19.00 i klubhuset.
Lørdag d. 9 april ARBEJDSDAG* – Klargøring af skolebådene på land. Vi mødes kl. 8.00 til kaffe og rundstykker. Derefter får vi besøg af nogle garvede sejlere, der vil fortælle om vedligehold og forårsklargøring af sejlbåde generelt.
Uge 16 Søsætning af skolebådene på en hverdag i ugens løb. Tidspunkt afhænger af tilgængelige krantider.
Lørdag d. 23 april ARBEJDSDAG* – Sidste klargøring af skolebådene el. tilrigning hvis de er søsat der.
Mandag d. 2 maj Skolesejlads start.
Maj-juni Skolesejlads mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften. Evt. klubture i weekender.
Juli Sommerferie og generelt 3-ugers pause for skolesejlads. Men aftales individuelt med instruktøren på de enkelte sejladshold.
August Skolesejlads fortsat.
5-8 september Praktisk sejladsprøve for alle hold på deres egen sejladsaften.
Søndag d. 23 oktober ARBEJDSDAG* – Afrigning af sejl inden optagning af skolebådene.
Uge 43 Optagning af skolebådene på en hverdag i ugens løb. Tidspunkt afhænger af tilgængelige krantider.
Lørdag d. 29 oktober ARBEJDSDAG* – Vinterklargøring af skolebådene på land.

* Til alle de markerede arbejdsdage indkaldes der forud i sejlerskolens Facebook gruppe. Nye kursister forventes at deltage i min. én arbejdsdag.

De specifikke datoer for arbejdsdage er naturligvis med forbehold for vejret.