Funktions beskrivelser

Opdateret: 22-02-2018 Ejer: Klaus Madsen Version: 2 Side: 1 Godkendt af:

Indhold:

  1. Baggrund og formål med dokumentet
  2. Formand
  3. Instruktør – teori duelighed
  4. Instruktør – praktik duelighed
  5. Instruktør – aspirant
  6. Skolebåds-teknikker
  7. Marketing & kommunikation
  8. Diverse kurser og Sejl sikkert ambassadør

0. Baggrund og formål med dokument

Baggrund:

▪ Det er målet at sejlerskolen skal fungere effektivt, således at den frivillige indsats bliver optimeret.
▪ Det skal være nemmere at informere mulige nye frivillige om hvad det indebærer at være frivillig i sejlerskolen.

Formål
▪ Dette dokument beskriver de enkelte funktioner, herunder opgaver, ansvar og kvalifikationer, i sejlerskolens organisationsplan.

1. Formand

Opgaver og ansvarsområder
▪ Være aktiv deltager i sejlklubbens bestyrelse.
▪ Kordinerer møder og uddannelser i sejlerskolen.
▪ Indkalde til møder.
▪ Informere sejlerskolen om relevant information generelt.
▪ Kontaktperson til kursister på sejlerskolen.
▪ Fastlægge budgetter og følge op på regnskab.
▪ Hverve og ”ansætte” nye frivillige i sejlerskolen.
▪ Kontakt til eksterne myndigheder og samarbejdspartnere.
▪ Vedligeholde sejlerskolens kvalitetshåndbog.
▪ Sikre at sejlerskolen har de nødvendige kvalifikationer.
▪ Koordinerer og uddelegerer løbende opgaver i forhold til sejlerskolens drift
▪ Sejlerskole innovation
▪ Tjekliste med krav til færdigheder for den praktiske instruktør, herunder kommende myndighedskrav.

Kvalifikationer
Team-player
▪ Sejladserfaring

Årets aktiviteter
➢ Instruktør møder i december, marts, juni, september eller efter behov
➢ Arrangere weekend sejlads i foråret – evt. som del af Mårup tur.
➢ Indsende budget til sejlklubben i september.
➢ Velkomst og orientering til nye elever foretages løbende.
➢ Arrangere ”kanindåb” af nyuddannede elever og instruktøraspiranter.
➢ Deltage i sejlerskole konference hos Dansk Sejlunion hvert andet år.
➢ Koordinere prøveaflæggelse i forbindelse med praktisk sejlads.

2. Instruktør – teori duelighed

Opgaver og ansvarsområder
▪ Varetage den teoretiske uddannelse af elever.
▪ Arrangere relevant prøveaflæggelse.
▪ Udvikle undervisning og undervisningsmaterialet.
▪ Vedlige holde relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen.

Spotte mulige instruktør aspiranter
Kvalifikationer
▪ Team-player.
▪ Sejladserfaring.
▪ Duelighedsbevis.
▪ Stor tålmodighed.
▪ Pædagogiske evner.

Årets aktiviteter
➢ Fastlægge uddannelsesplan med datoer i august.
➢ Udsende info til elever.
➢ Arrangere afløser såfremt det er nødvendigt.
➢ Være behjælpelig med elevers anskaffelse af materialer.

3. Instruktør – praktik duelighed

Opgaver og ansvarsområde
▪ Uddanne sig til instruktør via DS eller interne kurser/erfaring i sejlklubben.
▪ Varetage den praktiske uddannelse af elever.
▪ Sikre at eleverne får nødvendig færdighed og erfaring.
▪ Foretage løbende evaluering af elever.
▪ Afrunde hver sejlads med elever på social måde – evt. i klubhus.
▪ Udvikle undervisning og undervisningsmaterialet sammen med den ørige instruktørstab.
▪ Deltage i vedligeholdelse af relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen.
▪ Koordinere reparationer med teknikchef umiddelbart efter uheld.
▪ Erhverve nødvendig efteruddannelse.
▪ Spotte mulige instruktør aspiranter

Kvalifikationer
▪ Stor tålmodighed.
▪ Team-player.
▪ Sejladserfaring og bestået praktisk instruktørprøve eller tilsvarende.
▪ Duelighedsbevis.
▪ Gerne VHF certifikat og førstehjælp.

Årets aktiviteter
➢ Løbende sejlads på ugentlig basis.
➢ Deltage i forårets weekend sejlads.
➢ Arrangere og agere afløser såfremt det er nødvendigt.
➢ Deltage i afslutningssejlads samt fejring af bestået praktisk eksamen

4. Instruktør – aspirant

Opgaver og ansvarsområder
▪ Deltage i den praktiske uddannelse af elever som hjælpe-instruktør.
▪ Formidle færdighed og erfaring til elever.
▪ Afrunde hver sejlads med elever på social måde – evt. i klubhus.
▪ Udvikle undervisning og undervisningsmaterialet.
▪ Deltage i vedligeholdelse af relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen.
▪ Koordinere reparationer med teknikchef umiddelbart efter uheld.

Kvalifikationer

▪ Team-player.
▪ Sejladserfaring og bestået praktisk instruktørprøve eller tilsvarende.
▪ Duelighedsbevis.
▪ Stor tålmodighed.

Årets aktiviteter
➢ Løbende sejlads på ugentlig basis.
➢ Deltage i forårets weekend sejlads.
➢ Arrangere afløser såfremt det er nødvendigt.

5. Skolebåds-teknikker

Opgaver og ansvarsområder
▪ Varetage løbende vedligehold af både sammen med sejlerskolen.
▪ Arrangere til- og afrigning samt fremskaffe nødvendige materialer
▪ Udvikle skolebåde teknisk.
▪ Deltage i vedligeholdelse af relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen.
▪ Erhverve nødvendig efteruddannelse.

Kvalifikationer
▪ Team-player.
▪ Sejladserfaring.
▪ Teknisk flair.

Årets aktiviteter
➢ Gennemføre prøvesejladser i foråret før skoleopstart.
➢ Indkalde til tilrigning i april og afrigning i september-oktober.
➢ Komme med budgetforslag til vedligehold og forbedringer af skolebåde i august måned aht. Kommende budget.
➢ Arrangere afløser såfremt det er nødvendigt.
➢ Foretage mindre indkøb i relation til udbedring af skader.

6 Marketing & kommunikation

Opgaver og ansvarsområder
▪ Assistere sejlerskolen med udformning af informationer og opslag.
▪ Assistere med vedligeholdelse af sejlerskolens hjemmeside og facebookgruppe.
▪ Etablere og vedligeholde netværk af ”skolevenner”.
▪ Behjælpelig med at skaffe sponsorater.
▪ Have kontakt til medier – f.eks. aviser, blade, tv.
▪ Deltage i vedligeholdelse af relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen.

Kvalifikationer
▪ Team-player.
▪ IT færdigheder
▪ God til ord og formuleringer.
▪ Lidt sejladserfaring.

Årets aktiviteter
➢ Deltage på instruktørmøderne
➢ Deltage i og koordinering af events i klubben og i Egå Marina.

7. Diverse kurser og Sejl sikkert ambassadør

Opgaver og ansvarsområder
▪ Varetage kontakt til Sejl sikkert organisationen.
▪ Igangsætte relevante uddannelser og foredrag.
▪ Koordinere aktiviteter med Egå Marina.
▪ Deltage i vedligeholdelse af relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen.

Kvalifikationer
▪ Team-player.
▪ Sikkerheds fokuseret.
▪ Sejladserfaring.
▪ Stor tålmodighed.

Årets aktiviteter
➢ Deltage og koordinere med events i Egå Marina og i klubben.
➢ Deltage i instruktørmøderne.

Hent Funktions beskrivelser som pdf HER