Spørgeskema fra Sport og Fritid Aarhus Kommune

Kære medlem af Egå Sejlklub

Aarhus Kommune er i gang med en undersøgelse af foreningslivet i kommunen, som medlemmerne i din forening er tilfældigt udtrukket til at deltage i.

Undersøgelsen foretages af Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning for Aarhus Kommune og inkluderer en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne i 100 tilfældigt udvalgte folkeoplysende foreninger i kommunen.

Vi håber, at I vil bidrage til undersøgelsen ved at besvare spørgeskemaet.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over foreningsmedlemmers tilfredshed med kommunens foreningstilbud, samt medlemmernes holdninger til og deltagelse i foreningernes fællesskaber og frivillige arbejde.
Spørgeskemaet fokuserer på den generelle situation FØR corona-nedlukningen, men vil også indeholde enkelte spørgsmål om din forenings aktiviteter UNDER corona-nedlukningen.

Spørgeskemaet er opdelt i et skema for børn og unge under 16 år, der kan besvares enten alene eller sammen med en voksen, og et skema for medlemmer på 16 år og opefter.

Er du medlem under 16 år, besvares spørgeskemaet ved at gå ind på:  https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8WTK33Q2JJ11&forening=8.0

Er du medlem på 16 år eller opefter, besvares spørgeskemaet ved at gå ind på:  https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=53HHUXQPL2C5&forening=8.0

Vi skønner, at spørgeskemaet kan besvares på ca. 15 minutter. Alle svar behandles anonymt og videregives ikke til din forening, Aarhus Kommune eller andre.
Vi vil bede dig besvare spørgeskemaet senest den 21. juni 2020.

Hvis du har tekniske problemer eller andre spørgsmål i forbindelse med din besvarelse er du velkommen til at kontakte Steffen Rask på tlf. 24 99 22 44 eller mail steffen.rask@idan.dk.

Med venlig hilsen

Morten Pedersen
Sektionsleder
Sport & Fritid
Aarhus Kommune

Steffen Rask
Analytiker
Idrættens Analyseinstitut

Persondata:
Idrættens Analyseinstitut (Idan) foretager undersøgelsen for Aarhus Kommune, og Idan er dataansvarlig for behandlingen af oplysninger om dig i forbindelse med denne undersøgelse.

Undersøgelsen er anonym, og hverken din forening eller Aarhus Kommune vil ikke have adgang til besvarelserne.

Idan anvender udelukkende besvarelserne i anonymiseret form til statistiske formål, og vil ikke tage kontakt til dig i den forbindelse. Du har efter persondataforordningen ret til at modsætte dig behandlingen af oplysningerne, eller til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet eller slettet.

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og beror på dit samtykke. Hvis du har besvaret undersøgelsen, men efterfølgende fortryder din deltagelse, kan du få slette dine data ved henvendelse til idan@idan.dk

Når data er indsamlet og skal analyseres, bliver data anonymiseret af Idan (dvs. at oplysninger, der kan bruges til at identificere de, der svarer på skemaet, vil blive slettet). Til brug for analysen indsamles data om køn, alder, civilstatus, arbejdsstatus og uddannelsesniveau.

Du kan finde persondatapolitikken for Idrættens Analyseinstitut her: http://www.idan.dk/om-idan/persondatapolitik/

Spørgsmål og henvendelser vedrørende behandling af dine personoplysninger skal ske til:

Idrættens Analyseinstitut
Frederiksgade 78B, 2.sal
8000 Aarhus C
+45 32 66 10 30
E-mail: idan@idan.dk