Spørgsmål før afstemning

Spørgsmål før afstemning den 20.,21. og 22. februar kl. 17 -19

Desværre bliver det jo ikke en generalforsamling som vi kender den med spørgsmål og uddybning af de forslag, der skal stemmes om.

Heldigvis er Egå Sejlklubs medlemmer gode til at komme med de spørgsmål, de ville have stillet på en traditionel generalforsamling.

Jeg vil i det følgende besvare spørgsmålene og tilføje yderligere oplysninger.

  1. Bestyrelsen foreslår, at vi optager et kreditforeningslån med pant i klubhuset. Pantet er alene i klubhuset og medlemmerne vil således ikke blive personlig ansvarlig for lånet.
  2. Vi har fået tilbudt kreditforeningslånet som 2 lån, et 10-årigt og et 20-årigt lån begge med afdrag og fast rente. Afdrag + renter + bidragssats giver en årlig ydelse på ca. 94.000. Denne ydelse svarer næsten til vores gamle kreditforeningslån. Når det 10-årige lån er afviklet falder ydelsen ca. med 1/3.
  3. Lånet skal primært bruges til at anskaffe yderligere 2 Hanse-klubbåde. Betale gælden i den Hanse vi købte i efteråret samt have en mindre reserve til nyt tag på klubhuset.
  4. Sejlerskolen er i vækst og med de ventelister vi har i sejlerskolen, vil vi kunne få flere medlemmer i klubben. Samtidig vil indtægterne fra sejlerskole undervisning rigeligt kunne dække ydelsen på lånet.
  5. Enkelte har spurgt, hvad vi så skal gøre, hvis det pludselig stoppe eller antallet af kursister falder. Hvis det skulle ske, tror vi, at vi har en omsættelig vare og kan sælge en båd og nedbringe lånet med salgsprisen.
  6. Igennem de seneste 5 år har det primært været sejlerskolen, der har givet os nye medlemmer i klubben. Det er lykkedes os at fastholde en stor del af kursisterne gennem aktiviteter og sejladstilbud, derfor ønsker vi at styrke netop denne del af Egå Sejlklub.

Kom og stem 20.,21.eller 22. februar (og gerne JA) til at optage kreditforeningslånet.  

Med sejler hilsen

Peter Juul