Standerskifte lørdag den 19. oktober 2019

Velkommen til standerstrygning, hvor vi har kunnet glæde os over endnu en dejlig sejlersæson og som det ser ud på parkeringspladserne, har det fleste af jer fået jeres både sikkert på land.

En stor tak til bestyrelse i Egå Sejlklubs, det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Både vores FU/minibestyrelse og vores udvalg har gjort en stor indsats.

Også tak for et rigtig godt samarbejde med Egå Marina. Med deres udstrakte service overfor vores ønsker, både fra Lars Havnemester, hans team og formanden for Egå Marina.

I ungdomsafdelingen er der fuld fart på. Vi har nu registreret 45 optimistsejlere. Vores optimistsejlere hører til de bedste i Danmark, med flere danmarksmestre individuelt og for hold. Kom til generalforsamlingen og vær med til at hylde de flotte præstationer. Sammen med Horsens Sejlklub afviklede vi UDM i Horsens.

Storjollerne leverer også flotte resultater, danmarksmesterskab i Laser Radial og Laser Standard. Vores storjolleafdeling er også blevet attraktiv for jollesejlere over 18 år, hvor vi har fået 5-6 nye medlemmer.

Kapsejladsudvalget har haft en travl sæson. Mere end 50 tilmeldte både til tirsdagssejladsen, Pointsejlads sammen med Aarhus Sejlklub, Singlehand 6 mandage, doublehand 6 onsdage og 25 sejlede med på Tunstar.

Kapsejladsudvalget fik fantastisk stor ros for at arrangere H-båds stævne, Hårup Mixer Cup, hvor alt klappede efter en flot indsats fra udvalget fra frivillige. Stævnet gik så godt, at vi skal gentage succesen næste år. I Egå Sejlklub har vi en af Danmarks bedste kapsejladsdommere: Martin Frislev, der var dommer til VM i 2018, til Hårup Mixer Cup og til UDM i Horsens.

Arrangementerne i vores dejlige klubhus fungerer jo som sædvanlig ganske fantastisk. Klubhuset trænger til en ordentlig overhaling og på generalforsamlingen kommer vi forhåbentlig til at tage stilling til, hvor omfattende vi skal renovere.

Muligheden for at leje klubhuset er en af de klare fordele et medlemskab af Egå Sejlklub giver. Derfor planlægger vi i bestyrelsen en forsøgsordning, så klubhuset kan lejes ud det meste af året. Denne mulighed bliver der taget stilling til på Generalforsamlingen.

Sommerens aktiviteterne i Tur- og aktivitetsudvalget begrænser sig traditionelt til en god Pinsetur til Mårup og Løvfaldstur til Nappedam – netop Løvfaldsturen overraskede særlig positivt, da mange yngre havde fundet vej til Nappedam.   

Sejlerskolen er stadig den største fødekanal til nye medlemmer i Egå Sejlklub.

Vi har i to år lånt en Bianca Lido af DMC, men den er nu solgt og vores opgave er nu at finde en anden båd til sejlerskolen. Alle instruktører, vedligeholdere og undervisere yder en flot indsats for klubben.

Apropos indsats for klubben. Med 524 medlemmer af Egå Sejlklub burde det ikke være svært at finde frivillige til opgaver i klubben, men det har faktisk vist sig som en større udfordring, både til H-bådsstævnet, UDM i Horsens og vedligeholdelse af klubhuset var det noget problematisk.

Klubber som vores hænger kun sammen, når vi sammen løser opgaverne. Det ved de 90-100, der tager aktiv del i klubopgaverne. Og stor tak til dem, uden dem var der slet ingen klub. Desværre udgør de under 20% af de 524 medlemmer.

Derfor satte jeg mig for at undersøge, om det var et isoleret Egå Sejlklub fænomen. Jeg kontaktede nogle andre sejlklubber og nogle idrætsklubber og kunne her få at vide, at 80/20 reglen også gælder der. Desværre var der ingen, der havde fundet den endelige løsning, men det nærmeste de var kommet, var at have specifikke opgaver/projekter, hvor der var klare roller/delopgaver, der skulle besættes. I en enkelt af sejlklubberne var det et krav, at der blev udført frivilligt arbejde for at kunne få en havneplads og et medlemskab.

Jeg ved, at mange jer der er til standerstrygning, tidligere har lagt mange timer og en del af jer gør det stadig, så opgaven er måske mere at få aktiveret flere, f.eks. de 300 medlemmer som ikke er aktive.

Vi har fået ca. 270.000 fra kommunen til renovering af klubhuset. For at opnå den støtte skal vi selv lægge ca. 500 timer og Kr. 185.000. Kom til generalforsamlingen den 5. november og hør mere om projektet. 

Den helt store belønning for at være aktiv i klubben er følelsen af ejerskab og et dejligt tilhørsforhold.

Kun sammen kan vi bringe Egå Sejlklub nærmere Danmarks måske bedste Sejlklub.

Peter Juul

Formand Egå Sejlklub