Status på renovering af klubhus 12 marts


Nedbygning af- og isolering af loft:

Som en konsekvens af Corna virussen er vi nød til at ændre lidt på tidsplanen og måden vi løser opgaverne på.

  • Kodeordet er ANSVARLIGHED + OMTANKE = safety first.
  • Vi skal undgå at der er mange i klubhuset på en gang og at man opholder sig tæt på hinanden – mindst 1,5-2 meter.
  • Man kan reducere risikoen ved at arbejde i frisk luft/gennemtræk.
  • Udendørs arbejde er ikke i risiko zonen medmindre man udveksler væsker.
  • Er man bekendt med at der er nogle fra ens omgangskreds som er i karantæne eller smittede, skal man holde sig væk.


Hvis vi tager disse forhold i betragtning burde vi kunne klare pakke 40 A og 46 XX.

Under alle omstændigheder foretager vi en fælles sikkerheds vurdering lørdag morgen.

Plan for weekenden 14-15 marts 2020:

Lørdag Pakke 40 A Spartle og male klublokale 1/2 – Klaus er der fra 08:00.
Lørdag Pakke 46 XX Bortskaffelse af affald – der er sikkert 2 ture til genbrugspladsen.
Søndag Pakke 40 A Spartle og male klublokale 1/2 – Niels er der fra 09:00.

De resterende arbejdspakker er:

Uge 12 Pakke 34 A Flytning af 11 loftdåser og reetabler elsystem 1/2
Uge 12 Pakke 39 A Stillads skal flytttes til 2/2 i klublokale hvis vi når det.
Uge 12 Pakke 37 A Montere loftplader 1/2
Uge 12 Pakke 28 B Nedtagning af eksisterende loft og dampspærre og opsætning af nyt træ, isolering, dampspære og forskalling 2/2
  Pakke 34 B Flytning af 11 loftdåser og reetabler elsystem 2/2
  Pakke 37 B Montere loftplader i halv klublokale2/2
  Pakke 39 B Fjerne stilads
  40 B Spartle og male klublokale – 2/2
  41 Genmontering af loftlamper 1/2 + 2/2
  42 Fjerne gulvbeskyttelse
  43 Rengøring af klublokale excl pudsning af vinduer
  45 Etablere inventar
  46 Bortskaffelse af affald
  48 Byggeledelse og koordinering

Med venlig hilsen

Klaus