Status på renovering af klubhus 14 april

… og første pladsen er meget tæt på at gå til ES frivilighed !!

 

Vi er nu nået i mål med selve renoveringen og det nye klubhus er overdraget til bestyrelsen/FU, som herefter vil styre og koordinere den videre indretning og udsmykning.
Under de specielle omstændigheder, er det en virkelig stor bedrift af en lille  gruppe frivillige. Desvære har det ikke været muligt at udnytte de mange som havde meldt sig som frivillig. Vi må gøre det om en anden gang ?

Siden sidst:

  • Tømmeren er færdig, maler team er færdig, el team er færdig, rengøring team er færdig, Vinduspudser team er færdig, gulvvaske team er færdig, affalds team er færdig…. sådan !
  • Regnskab for begge projekter er afsluttet inden for budget og tidsplan.

ES regler for indendørs renovering af klubhuset fortsætter herefter uændret:

  • Alt arbejde foregår med gennemtræk i huset.
  • Der må kun være to personer i klublokalet ad gangen og med en afstand af mindst 2 meter.
  • Alle skal bruge handsker og åndedrætsbeskyttelse når der er flere i samme rum.
  • Klubhuset er helt lukket – også toiletterne. EM skal bruges da de rengøres løbende.

DEN resterende ES arbejdspakker er:

Lørdag den 18 april 45 Etablere borde og stole

Pakke 45 – det sidste ryk..

Lørdag den 18 april kl. 08:00 skal vi have borde og stole tilbage i klub lokalet.

Møblerne er i øjeblikke opmaganiseret i det hvide telt ved siden af værktøjs containeren – så det er tæt på.

Vi skal bruge 20-30 personer, som inddeles i et antal grupper, som hver især opholder sig ved det hvide telt (A), på parkeringspladsen (B), på terassen(C) og i klub lokalet (D).

  1. Læsse møbler på trailere – 6 personer. Mangler mindst 2 trailere.
  2. Skubbe trailer til terassen hvor de tømmes – 8 personer
  3. Rengøre/aftøre møbler og aflevere dem ved fløjdørene – 8 personer
  4. Placere møbler i klublokale (gennemtræk) – 2*2 personer forskudt.

Vi er således spredt over et større udendørs område og kan herved undgå nærhed med hinnanden.

Med lidt held er vi færdige ved 11 tiden, hvor der serveres lidt drikkevarer på de enkelte lokationer A-B-C.

Er der spørgsmål så ringer i bare.

Med venlig hilsen – Klaus – 50994025