Status på renovering af klubhus 23 februar

 

Vinduer:

Der er nu skiftet vinduer i det store klublokale. Desuden er remmen mod græsplænen blevet inddækket med zink for at sikre levetiden af remmen og minimere vedligehold.

Vi mangler således at skifte de øvrige vinduer i ”Skipperstuen”, køkkenet og hoveddøren.

Hoveddøren er hjemkøbt med el lås som bliver tilsluttet vores nuværende låsesystem. Koden er uændret.

Herefter mankler tømren at afslutte udvendig.

Alt i alt, så følger vi tidsplanen og er lidt foran budget – både omkostnings- og frivillighedmæssigt.

Den resterende ES idsats drejer sig hovedsageligt om at bortskaffe gamle vinduer og affald. Rose er pakke leder.

Jeg forventer at vi kan afslutte vnduesprojektet medio marts.

Nedbygning af og isolering af loft:

Den næste store ES indsats drejer sig om følgende:

Pakke 22           Udlægge brædder/paller som borde og stole kan stå på     Weekend uge 10 – 7-8/3

Pakke 23           Fjerne møbler og inventar i klublokale                                        Weekend uge 10 – 7-8/3

Pakke 24           Lægge hynder op på 1. sal                                                               Weekend uge 10 – 7-8/3

Pakke 26           Afmontering af loftlamper                                                              Weekend uge 10 – 7-8/3

Jeg vil tro et vi kan afslutte de ovenstående pakker på en dag – lørdag den 7 marts.

Kim Bo er formand for pakke 22-26 og vil være i klubhuset med kaffe fra kl. 08:00.

Vel mødt 😊

De øvrige pakker er:

28                        Nedtagning af eksisterende loft og dampspærre                       Uge 11 – 12-13/3

34                        Flytning af 22 loftdåser 140 mm.                                                  Weekend uge 12 &/ uge 13

37                        Montere loftplader                                                                           Uge 14

39                        Fjerne stilads                                                                                     Weekend uge 14 – 4-5/4

40                        Male klublokale                                                                                Uge 14 & 15

41                        Genmontering af loftlamper                                                           Weekend uge 16 – 18-19/4

42                        Fjerne gulvbeskyttelse                                                                     Weekend uge 16 – 18-19/4

43                        Rengøring af klublokale excl pudsning af vinduer                    Weekend uge 16 – 18-19/4

44                        Vinduespudser extern                                                                     Uge17

45                        Etablere inventar                                                                              Weekend uge 16 – 18-19/4

46                        Bortskaffelse af affald                                                                      Weekend uge 16 – 18-19/4

47                        Fjerne telt                                                                                           Uge17

48                        Byggeledelse og koordinering                                                       Marts & April

 

Afhænig af hvilken løsning vi vælger til nedbygningen og eveltuelle vanskeligheder kan planen rykke sig +/- 1 uge. Jeg skal nok udsende løbende opdateringer.

Med venlig hilsen

Klaus