Status på renovering af klubhus 31 marts

Nedbygning af- og isolering af loft:

Som følge af den skærpede situation omkring Corona virus, er tidsplanen begyndt at skride. Alle opgaver tager længere tid end forventet og det er desværre ikke muligt at udnytte alle de mange frivillige kræfter der har meldt sig – ærgeligt ☹ – men det lysner ?

Siden sidst:

  • Loftet er færdig bortset fra de nederste tilpasningsstykker ved gavlene.
  • Maler er godt igang med vægge mv. Forventes afsluttet inden for en uge.
  • Vi har måttet udskifte en størrer del af elsystemet samt etablere nye kontakter og dataudtag ved midtersøjlerne i klublokalet.
  • Stillads er nedtaget og fjernet fra klublokalet.
  • Genbrugspladsen er åbnet og vi havde fornøjelsen af at være blandt de første 5 biler som blev lukket ind.

ES regler for renovering af klubhuset fortsætter uændret:

  • Alt arbejde foregår med gennemtræk i huset.
  • Der må kun være en person i hver sin ende af huset ad gangen med en afstand af mindst 2 meter.
  • Host og nys i ærme eller udenfor.
  • Alle skal bruge handsker heletiden og åndedrætsbeskyttelse når der er flere i samme rum.
  • Kommer der besøgende henvises de til at se resultatet af renoveringen udefra – Alle der har opgaver i klubhuset er bemyndiget til at håndhæve dette.

De resterende ES arbejdspakker er:

Igang 40 B Spartle og male klublokale – 2/2
  41 Genmontering af loftlamper 1/2 + 2/2
  42 Fjerne gulvbeskyttelse
  43 Rengøring af klublokale excl pudsning af vinduer
  45 Etablere inventar
  46 Bortskaffelse af affald
  48 Byggeledelse og koordinering

 

Jeg kontakter de enkelte team ledere for at aftale muligheder for udførsel af pakkerne.

Med venlig hilsen

Klaus