Status på renovering af klubhus 9 marts

Nedbygning af- og isolering af loft:

Vi er foran tidsplanen 😊

I weekenden blev pakke 22 og 23 afsluttet, såedes at der blev plads til tømmeren og materieler.

Af logistiske hensyn er pakke 26-40 hver blevet opdelt i to dele, A og B, – svarende til de to halvdele i klublokalet.

Plan for uge 11 og weekenden 14-15 marts 2020:

Mandag-fredag Pakke 28 A Nedtagning af eksisterende loft og dampspærre og opsætning af nyt træ, isolering, dampspære og forskalling 1/2
Fredag eftermiddag Pakke 34 A Flytning af 11 loftdåser og reetabler elsystem 1/2
Lørdag Pakke 37 A Montere loftplader 1/2
Lørdag Pakke 40 A Spartle og male klublokale 1/2 – Niels er der fra 09:00.
Lørdag/søndag Pakke 39 A Stillads skal flytttes til 2/2 i klublokale hvis vi når det.
Lørdag/søndag Pakke 46 XX Bortskaffelse af affald – der er sikkert 2 ture til genbrugspladsen.

På lørdag  er jeg i klubhuset fra kl. 08:00, hvor der også  kaffe. Tag bare morgenmad med. Der er plads til alle – vel mødt 😊

De resterende arbejdspakker er:

Uge 12 Pakke 28 B Nedtagning af eksisterende loft og dampspærre og opsætning af nyt træ, isolering, dampspære og forskalling 2/2
Uge 12 – fredag eftermiddag Pakke 34 B Flytning af 11 loftdåser og reetabler elsystem 2/2
Uge 12 – lørdag Pakke 37 B Montere loftplader i halv klublokale2/2
Uge 12 – søndag Pakke 39 B Fjerne stilads
Uge 12 – søndag 40 B Spartle og male klublokale – 2/2
  41 Genmontering af loftlamper 1/2 + 2/2
  42 Fjerne gulvbeskyttelse
  43 Rengøring af klublokale excl pudsning af vinduer
  45 Etablere inventar
  46 Bortskaffelse af affald
  48 Byggeledelse og koordinering
  28 C Etablere vindbrædt mod havnen. Laves udefra.

Med venlig hilsen

Klaus