Tak for det store fremmøde

Det var jo en meget atypisk ekstraordinær generalforsamling og derfor er vi i bestyrelsen super glade for at så mange mødte op for at stemme.

Det blev til 127 medlemmer der stemte og med 117 JA stemmer, 9 NEJ stemmer og 1 blank stemme, blev bestyrelsens forslag om at optage et kreditforeningslån med pant i klubhuset vedtaget – tillykke Egå Sejlklub!

Jeg tror ikke, at der var en eneste, af de der var inde for at stemme, som ikke roste Klaus og hele byggegruppen, både for hastigheden med at få bygningen op at stå, udseende og de fine nye muligheder for kapsejlads, sejlerskole, depot for klubbens køkken og værkstedet.

Det er en kæmpe indsats, der er ydet og det bedste er næsten at besøge byggeriet og opleve den glade stemning blandt de der knokler med noget vi alle får glæde af – TAK til hele byggegruppen.

Med sejlerhilsen

Peter Juul