Tilmelding til aftenkapsejladser 2020

Tilmeldingerne til aftenkapsejladserne efter sommerferien er nu åbnet. På grund af coronarestriktionerne har vi desværre ikke kunnet gennemføre aftenkapsejladserne før sommerferien. Vi regner bestemt med, at vi kan komme i gang efter sommerferien. Derfor åbner vi nu for tilmeldingerne, så deltagerlister og løbssammensætninger kan være på plads, når vi starter.

Vi tilbyder som sædvanligt en stribe spændende, underholdende og hyggelige sejladser sammen de andre sejlere fra klubben. Sejlere fra vores nabosejlklubber er meget velkomne til at deltage. Der er sejladser for (næsten) enhver smag:

· Båkebanen

· Easy Sejlads

· Singlehand

· Doublehand

· Pointsejladser

OBS: Da vi på nuværende tidspunkt ikke kan være helt sikre på, hvilke coronarestriktioner, der vil være gældende på sejladsdatoerne, kan der med kort varsel komme ændringer til sejladsbestemmelser for de forskellige sejladser. Eventuelle ændringer vil senest kl. 21:00 dagen før en sejlads blive sendt til de e-mailadresser, der er angivet ved tilmelding.

Båkebanen er 6 tirsdagssejladser for kølbåde og flerskrogsbåde. For kølbåde kræves DH-målebrev, for flerskrogsbåde kræves Texel-mål. Der sejles efter Kapsejladsreglerne. Der er separate løb for både uden spiler (herunder genakker). Læs mere om Båkebanen HER .

Easy Sejladserne er 6 tirsdagssejladser for kølbåde, hvor der ikke kræves målebrev, og hvor der sejles efter de almindelige Søvejsregler. Sejladserne afholdes i forbindelse med Båkebanen, og de er målrettet begyndere og andre, der ikke har sat sig ind i Kapsejladsreglerne. Læs mere om Easy Sejladserne HER.

Singlehand er 3 mandagssejladser for kølbåde udelukkende bemandet med skipperen. Der kræves DH-målebrev, og der sejles efter Kapsejladsreglerne. Det kan være udfordrende at sejle uden besætning – her har du en god mulighed for at prøve det! Læs mere om Singlehandsejladserne HER.

Doublehand er 3 onsdagssejladser for kølbåde med 2-mandsbesætning, én skipper og én gast. Der kræves DH-målebrev, og der sejles efter Kapsejladsreglerne. Der er tale om et meget enkelt koncept med respitstart og uden bemanding i dommertårnet. Til gengæld er startgebyret kun 50 kr. Læs mere om Doublehandsejladserne HER.

Pointsejladserne arrangeres af Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub i fællesskab. Der sejles hver tirsdag på en udlagt op-ned bane placeret mellem Egå og Aarhus. Disse sejladser er mest for klassebåde som Folkebåd, H-båd, Spækhugger og BB10m, men alle kølbåde kan deltage. Læs mere om Pointsejladserne HER .

Hvis du ikke har erfaring med kapsejlads med gerne vil prøve det, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk) for at få tips til at komme i gang.

Tilmeldingsfrister (men meld dig hellere til med det samme!):

· Båkebane og Easy Sejlads: 1. august

· Singlehand: 1. august

· Doublehand: 12. august

Meld dig til HER.

Gastebørs: For Båkebanen og Easy Sejladserne fortsætter vi i år med en gastebørs for at tiltrække nye sejlere. Det er vigtigt, at der kommer nye kapsejlere til, så vi også fremover har gode kapsejladsfelter. Derfor vil vi i forbindelse med tilmeldingen spørge, om du til nogle af sejladserne forventer at kunne have plads til en ekstra gast. De både, der siger ja til dette, kommer på en liste, som aftenens køkkenansvarlige bestyrer. Gaster, som vil have en gasteplads, møder kl. 17:45 ved køkkenet. Den køkkenansvarlige ringer så til skipperen for en båd på listen og spørger, om der er en gasteplads. Hvis der er plads, har vi et match, og en ny gast kommer ud at sejle. Hvis der ikke er plads, ringer den køkkenansvarlige til den næste på listen. Vi håber, at vi kan få lavet en lang liste med både, der kan tage en ekstra gast til nogle af sejladserne.

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg