Tilmelding til aftenkapsejladser 2021

Tilmeldingerne til aftenkapsejladserne nu åbnet. Vi tilbyder som sædvanligt en stribe spændende, underholdende og hyggelige sejladser sammen de andre sejlere fra klubben. Sejlere fra vores nabosejlklubber er meget velkomne til at deltage. Der er sejladser for (næsten) enhver smag:
•    Båkebanen
•    Easy Sejlads
•    Singlehand
•    Doublehand
•    Pointsejladser

Båkebanen er 14 tirsdagssejladser for kølbåde og flerskrogsbåde. For kølbåde kræves DH-målebrev, for flerskrogsbåde kræves Texel-mål. Der sejles efter Kapsejladsreglerne. Der er separate løb for både uden spiler (herunder genakker). Find indbydelse til Båkebanen og meld dig til HER.

Easy Sejladserne er 14 tirsdagssejladser for kølbåde, hvor der ikke kræves målebrev, og hvor der sejles efter de almindelige Søvejsregler. Sejladserne afholdes i forbindelse med Båkebanen, og de er målrettet begyndere og de, der ikke har sat sig ind i Kapsejladsreglerne. Find indbydelse til Easy Sejladserne og meld dig til HER.

Singlehand er 6 mandagssejladser for kølbåde udelukkende bemandet med skipperen. Der kræves DH-målebrev, og der sejles efter Kapsejladsreglerne. Det kan være udfordrende at sejle uden besætning – her har du en god mulighed for at prøve det! Find indbydelse til Singlehandsejladserne og meld dig til HER.

Doublehand er 6 onsdagssejladser for kølbåde med 2-mandsbesætning, én skipper og én gast. Der er både løb for både med DH-målebrev, som sejler efter Kapsejladsreglerne, og for Easy-sejlere, som sejler efter Søvejsreglerne. Der er tale om et meget enkelt koncept med respitstart og uden bemanding i dommertårnet. Til gengæld er startgebyret kun 50 kr. Find indbydelse til Doublehandsejladserne og meld dig til HER.

Pointsejladserne er 16 tirsdagssejladser, som arrangeres af Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub i fællesskab. Der sejles på en udlagt op-ned bane placeret mellem Egå og Aarhus, hvilket giver meget regulære sejladser. Disse sejladser er mest for klassebåde som Folkebåd, H-båd, Spækhugger og BB10m, men alle kølbåde kan deltage. Læs mere om Pointsejladserne og meld dig til HER.

Tilmeldingsfrister (men meld dig hellere til med det samme!):
•    Båkebane og Easy Sejladser: 27. april
•    Singlehand: 10. maj
•    Doublehand: 5. maj

Coronasituationen påvirker desværre afviklingen af aftenkapsejladserne:

•    Vi kan desværre ikke mødes i klubhuset efter sejladserne om tirsdagen og få mad og drikkevarer fra kantinen.  Ligeledes kan vi ikke mødes i klubhuset efter Singlehandsejladserne om mandagen og få håndmadder og drikkevarer. Vi regner med, at dette vil gælde til sommerferien. Vi giver selvfølgelig besked til alle, hvis det bliver muligt at åbne tidligere.

•    For Båkebanen og Easy Sejladserne kan der komme en begrænsning på antal besætningsmedlemmer på hver båd. Dette vil fremgå af deltagerlisterne.

•    Vi regner først med at starte på gastebørsen efter sommerferien. Men hvis du tilmelder dig til Båkebanen eller Easy Sejladserne, må du meget gerne sætte kryds ved at kunne have en gast med fra gastebørsen, så vi er klar til at starte gastebørsen efter sommerferien.

•    Der kan med kort varsel komme ændringer til sejladsbestemmelser for de forskellige sejladser. Eventuelle ændringer vil senest kl. 21:00 dagen før en sejlads blive sendt til de e-mailadresser, der er angivet ved tilmelding.

Hvis du ikke har erfaring med kapsejlads men gerne vil prøve det, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg