Tilmelding til Båke-, Easy- og Singlehandsejladser 2018


Du kan nu tilmelde dig Egå Sejlklubs aftenkapsejladser i 2018. Du har mulighed for at deltage i en stribe spændende, underholdende og hyggelige sejladser sammen de andre sejlere fra klubben.

Der er sejladser for (næsten) enhver smag:

  • Båkebanen
  • Easy Sejladser
  • Singlehand
  • Pointsejladser

Båkebanen er 14 tirsdagssejladser for kølbåde og flerskrogsbåde. For kølbåde kræves DH-målerbrev, for flerskrogsbåde kræves Texel-mål. Der sejles efter Kapsejladsreglerne. Der er separate løb for både uden spiler (herunder genakker). Læs mere om Båkebanen HER.

Easy Sejladserne er 14 tirsdagssejladser for kølbåde, hvor der ikke kræves målerbrev, og hvor der sejles efter de almindelige Søvejsregler. Sejladserne afholdes i forbindelse med Båkebanen, og de er målrettet begyndere og andre, der ikke har sat sig ind i Kapsejladsreglerne. Læs mere om Easy Sejladserne HER.

Singlehand er 6 mandagssejladser for kølbåde udelukkende bemandet med skipperen. Der kræves DH-målerbrev, og der sejles efter Kapsejladsreglerne. Det kan være udfordrende at sejle uden besætning – her har du en god mulighed for at prøve det! Læs mere om Singlehandsejladserne HER.

Desuden arrangerer Egå Sejlklub og Aarhus Sejlklub i fællesskab Pointsejladserne, som sejles hver tirsdag på en udlagt op-ned bane mellem Egå og Aarhus. Disse sejladser er mest for klassebåde som Folkebåd, H-båd, Spækhugger og BB10m, men alle kølbåde kan deltage. Læs mere om Pointsejladserne HER.

Sejlere fra vores naboklubber er mere end velkomne til at deltage i alle typer sejladser.

Hvis du er begynder, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk ) for at få tips til at komme i gang.

Meld dig til HER.

Tilmeldingsfrister (men meld dig hellere til i dag!):

  • Båkebanen og Easy Sejladser: 1. maj
  • Singlehand: 7. maj

Ny gastebørs: For Båkebanen og Easy Sejladserne vil vi i år etablere en ny gastebørs for at tiltrække nye sejlere. Det er vigtigt, at der kommer nye kapsejlere til, så vi kan bevare og måske øge interessen for kapsejlads. Derfor vil vi i forbindelse med tilmeldingen spørge, om du til nogle af sejladserne forventer at kunne have plads til en ekstra (og sikkert mindre øvet) gast. De både, der siger ja til dette, kommer på en liste, som aftenens køkkenansvarlige bestyrer. Gaster, som vil have en gasteplads, møder kl. 17:45 ved køkkenet. Den køkkenansvarlige ringer så til skipperen for den næste båd på listen og spørger, om der er en gasteplads. Hvis der er plads, har vi et match, og en ny gast kommer ud at sejle. Hvis der ikke er plads, ringer den køkkenansvarlige til den næste på listen. Der vil komme opslag om den nye gastebørs, når de første sejladser nærmer sig. Vi håber, at vi kan få lavet en lang liste med både, der kan tage en ekstra gast til nogle af sejladserne.

Med sejlerhilsen

Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg