Tunø Rundt 12. maj 2018

”Tune-up” til en ny sæson

Tunø Rundt kapsejladsen var igennem flere år en fast sejler tradition på Århus Bugten.
Deltagerne tildeles start tider efter DH handicap L/M/H, dvs. at de både med højeste sømil tid starter først og derefter startes efter mål med start tider som oplyses i programmet.
Nyt tiltag:
Easy: ”sejl med” koncept. Der sejles efter søvejsreglerne, hækflag føres, ingen spiler, målebrev ikke krævet.

Programmet med start tider rundsendes på mail den 10. maj 2018.

Tilmelding: Via SBA’s hjemmeside http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx .
Husk at oprette profil på hjemmesiden før tilmelding.
Deadline for tilmelding er den 8. maj 2018
Vejledning: Peder Bo Nielsen tlf. 26843236

Banen: Fra Aarhus lystbådehavn rundt om Tunø (valgfrit Styrbord/bagbord). Sideafmærkninger ved indsejling til Aarhus havn og kukkeren, Tunø rev skal respekteres.
Resultatberegning: Første båd i mål, i hvert løb, har vundet.
(der er præmie for hver 5 tilmeldte båd) Første båd i mål vinder retten til at få sit navn på den berømte
vandrepokal ”Tunø Rundt”

Mad og drikke: Morgen kaffe, rundstykke og en skarp fra kl.: 07.15 i klubhuset. Dagen afsluttes med suppe m/ 1 øl/vand i klubhuset.
(max 1 time efter første båd i mål)

Startgebyr: Startgebyr 200,- uanset antal ombord Aht. til mad bestilling skal antal deltagere som ønsker suppe opføres på tilmeldingen.

Første Start: Første start kl.: 08.30 Skippermøde: kl.: 07:45 Gratis gæsteplads: Udenbys sejlere kan få refunderet gæstepladsleje fra fredag til søndag mod forevisning af kvittering ved indtjekning.

Med venlig sejlerhilsen
Sejlklubben Bugten Aarhus

Hent indbydelse HER