Udsmykning af klubhus

Kære medlemmer.

Nu går sommeren på held og det er ved at være tid til at klubhuset skal bruges til vinterens aktiviteter.

Klubhuset er renoveret indvendig og til foråret kommer turen til den udvendige del af huset.

Indvendig mangler vi udsmykning af vægge, således at der er lidt fortid og masser af nutid og fremtid.

På 1 sal har vi alle halv-skibsmodller, klubstandere og en del øvrige genstande, billeder samt plakater. Der er rigtig meget og vi skal benytte lejligheden til at rydde op således at der er plads til ny udsmykning over de kommene år.

Bestyrelsens forslag er, at det der foreslås ophængt på væggene, placeres nedenfor på gulvet eller på stole, således at det gir et samlet overblik. Det derjer sig om både klublokale, gang, skipperstue samt kahytten på 1. sal.

Når forslaget er klar vil bestyrelsen komme på og ftage det endelige ansvar for godkendelse inden at det ophænges på bedste vis.

Bestyrelsen vil gerne invitere dem der har interesse i udsmykningen til at hjælpe med at få sortert ud på 1. sal samt skabe et forslag til udsmykning.

Lørdag den 26 september. Jeg har kaffe klar kl. 09:00.

Mvh

Klaus 50994025