Vi er snart klar 😊


Som annonceret på seneste generalforsamling vil Egå Sejlklub afholde teknik og motorkursus her i vinter. Kursus er målrettet sejlere der er usikker på teknikken og som mangler viden om vedligehold mv. Målet er at kursister kan lave simpel vedligehold for herigennem at spare omkostninger og sejle mere sikkert. Undervisning kan afsluttes med søfartsstyrelsens duelighedsprrøve i moterduelighed i forlængelse af kurset. Kurset kommer til at omfatte miljø, el, diesel og benzin motoer, gear, ror, drev, korrosion, brand samt praktisk ”hands on”.

Daniel, Jan, Klaus og Tom er i fuld gang med at opbygge en demo stand med en VP 2002 i samarbejde med EM.