Vi skal ud at sejle med klubhuset

Som vi har skrev i sidste uge, er det ikke en god ting for en klub som Egå Sejlklub at være gældfri. Det betyder, at vi binder vores formue i bygninger – først og fremmest klubhuset – og at vi derfor får færre penge, som vi kan bruge til gavn for medlemmerne.

Og nu har vi fået et tilbud, vi ikke kan sige nej til. Vi kan få et kreditforeningslån, som giver os 1,1 millioner kr., som medlemmerne kan bruge. Og det bedste er, at omkostningen ikke er større end den omkostning vi havde på det gamle realkreditlån som blev udbetalt i 2019.

På vores ekstraordinære ”Corona-generalforsamling” den 20., 21. og 22. februar kl. 17 – 19 skal vi ikke alene stemme, om vi skal sige ja til tilbuddet eller ej. Vi skal også møde op!! Det skyldes, at mindst 1/3 af medlemmerne skal deltage i afstemningen. Og 2/3 af de fremmødte skal også stemme for, hvis det skal blive til noget.

Nu kan vi jo ikke mødes, som vi plejer. Men vi har jo allerede øvet os – ved afstemningen om at udvide forsøgsperioden for udlån af klubhus og bygning af skur den 3.-5. november sidste år gik vi i god ro og orden ind ad hoveddøren og ud ad terrassedøren. Det bliver samme procedure – bortset fra, at vi måske kun må være fem i klubhuset ad gangen. Denne gang er det på grund af to tredjedelsreglen meget afgørende, at I møder op!

Omtrent gratis for klubben

Og hvad skal vi i givet fald bruge de mange penge til? Der er penge nok til at købe to nye klubbåde, udbetale lånet på den nuværende nye klubbåd, fremtidige klubtilbud samt til fremtidige renoveringer på klubhus og materiel.

Det smarte ved at bruge nogle af pengene på klubbåde, er at Sejlerskolen får mulighed for at udvide sin virksomhed og tilbyde duelighedsbevis på både trin 3 og 4. Det betyder indtægter for klubben, men også at flere nye sejlere bliver i klubben efter endt uddannelse. På sigt vil klubbådene måske også kunne bruges til aktiviteter uden for sejlerskolens f.eks. som tilbud til sejlere som ikke selv har båd.

Der blandt andet derfor, vi siger, at det ikke koster klubben ret meget at optage lånet. Måske kan vi endda tjene på det…

Jo – det er besluttet at det så vidt muligt skal være samme type som den ”nye” vi købte i 2020 – dvs. en ca. 12 år gammel Hanse 312/315.