Vil du i gang med kapsejlads eller høre om ES’ aftenkapsejladser?

Vi holder introduktionskursus til kapsejlads 29. marts (AFLYST) og orienteringsmøde om aftenkapsejladser 19. april.

Disse to arrangementer er mest for sejlere, der godt vil høre lidt om, hvad kapsejlads går ud på, og mere konkret, hvilke aftenkapsejladser vi kan tilbyde, og hvordan man kommer i gang med dem. Arrangementerne er mest for nye og mindre øvede kapsejlere, men alle er velkomne. Arrangementerne er både for skippere og gaster. Vi vil primært snakke om kapsejlads i kølbåde.

De to arrangementer afholdes inden sæsonens aftenkapsejladser starter.

Introduktionskursus til kapsejlads

Introduktionskurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Dette kursus afholdes i klubhuset tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00 til 21:30.

På introduktionskurset vil du høre om de mange aspekter, der indgår i kapsejlads. Vi forventer ikke, at du kender noget til kapsejlads i forvejen.

Kapsejlads drejer sig ikke bare om at sejle stærkt og komme først i mål. Det er også en god mulighed for jævnligt at mødes til en spændende aktivitet med kammerater, der har samme interesse. Desuden bliver du en bedre sejler og lærer din båd rigtigt godt at kende ved deltagelse i kapsejladser under forskellige forhold.

Du vil på kurset lære om, hvordan du kommer i gang med at sejle kapsejlads, hvordan en kapsejlads foregår med start, mærkerundinger og mållinje, taktik, bådhåndtering og samarbejdet ombord. Du vil desuden lære om, hvordan din båd bliver målt til kapsejlads. ES’ gastebørs vil blive omtalt. Der vil blive rig lejlighed til spørgsmål og diskussioner.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Du skal senest 25. marts sende en e-mail til kapsejlads@egaasejlklub.dk, hvor du oplyser navn, e-mail, telefon og gerne lidt om din eventuelle kapsejladserfaring. Ved mindre end 5 tilmeldinger vil kurset ikke blive afholdt.

Orienteringsmøde om Egå Sejlklubs aftenkapsejladser

Orienteringsmødet afholdes i klubhuset tirsdag den 19. april 2022 kl. 19:00 til 21:00.

På dette møde vil du høre om de forskellige aftenkapsejladser, vi afholder:
•    Båkebanen (tirsdage)
•    Easy Sejlads (tirsdage)
•    Pointsejladser (tirsdage)
•    Singlehand (mandage)
•    Doublehand (onsdage)

For hver type af aftenkapsejlads vil vi fortælle om bl.a.:
•    Hvad er særligt for denne sejlads, hvad er målgruppen?
•    Hvilke baner sejles der på, og hvordan signaleres banevalget?
•    Hvordan foregår start og måltagning?
•    Hvor stor må/skal besætningen være?
•    Må du sejle med spiler og/eller genakker?
•    Er der krav om målebrev?
•    Hvordan tilmelder du dig?

Vi vil også fortælle lidt om:
•    Kapsejladsregler
•    Hvordan kan du få et målebrev til båden?
•    Øvrige kapsejladser i ES og på bugten i øvrigt

Der vil blive rig lejlighed til spørgsmål og diskussioner.

Der kræves ikke tilmelding til orienteringsmødet.

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg