I Egå Sejlklub har vi altid haft tradition for at afvikle kapsejladser – både i sejlsæsonen for klubmedlemmer og stævner for andre med både nationale og internationale mesterskaber.

Som klubmedlem har du mulighed for at deltage ugentligt i forskellige kapsejladser lokalt fra Egå Sejlklub:

  • Båkebanen Kapsejlads for kølbåde efter faste og udlagte mærker i Århusbugten. Der sejles hver tirsdag med start ved båken, og der vælges en bane blandt flere afhængig af dagens vindretning og -styrke. Der sejles efter DH, og der sejles forskellige løb efter bådtyper og med/uden spiler. Se invitation, sejladsbestemmelser, tilmelding mm. på <kap-link>
  • EasySejlads Sejlads for nybegyndere eller ”hygge-kapsejlere”. Der sejles hver tirsdag på en enkel bane med start ved båken, og der sejles ihht. søfartsreglerne (og målebrev er ikke et krav). Se indbydelse, tilmelding mm. på <kap-link>
  • Pointsejladser ES og ASK arrangerer fælles pointsejladser på op/ned bane der udlægges hver gang, ved Ryes Flak (mellem Egå og Aarhus). Der sejles hver tirsdag, i klasseløb eller efter DH, og der søges afviklet to sejladser pr. aften i højsæson. Se invitation, sejladsbestemmelser, tilmelding mm. på pointsejladser.dk
  • Singlehand kapsejlads Sejlads for solo-skippere, med start ved båken hver anden mandag. Se invitation, sejladsbestemmelser, tilmelding mm. på <kap-link>
  • Optimist- og andre joller Der arrangeres træning og kapsejlads for både børn og voksne i ungdoms- og jolleafdeling, typisk hver tirsdag og torsdag, se mere på <jolle-link>
  • Gastehjørnet Vi forsøger at formidle, hvis en skipper mangler besætning, eller hvis gaster søger plads. Mød op ved klubhuset tirsdag ved skiltet ”Gastehjørnet” – så er der basis for at komme til kapsejlads på bugten.

Efter sejladserne tirsdag aften plejer vi at mødes i klubhuset til after-sailing, med mulighed for bespisning (der er på skift hold til køkkentjans) og hyggeligt samvær med hinanden.

Kapsejladsudvalget plejer desuden at arrangere en regel- eller trim-aften inden sæsonstart, ligesom der afvikles midsommer-grill-sejlads (fredag v. Sankt Hans) – mest for sjov, ingen regler, masser af grill og hygge!

Der arrangeres en heldagskapsejlads: Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads – typisk tredje søndag i oktober, hvor der sejles distance rundt om mærker i Århusbugten. Hold øje med hjemmesiden

I øvrigt samarbejder vi med de andre sejlklubber i Aarhusbugten – og deltager i hinandens stævnearrangementer – se opslagstavle og hjemmeside. Og i Sailing Aarhus samarbejdet arrangerer vi sammen større kapsejladsstævner og sejlsportsarrangementer – se Sailing Aarhus

Vel mødt til kapsejlads i Egå Sejlklub
Kapsejladsudvalget