Om Egå sejlklub

Egå Sejlklub har til formål at fremme interessen for sejlsport med såvel sejl- som motorbåd – ikke mindst hos unge og nybegyndere.
Herudover har Egå Sejlklub til formål at varetage fælles interesser for sejlsportens udøvere og i den forbindelse arrangere kapsejladser, tursejladser og kurser samt drive klubhus med de fornødne faciliteter.

Egå Sejlklub er en idrætsklub under Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund.

Generalforsamlingen er Egå Sejlklubs øverste myndighed.

Klubben ledes af en bestyrelse på 10 personer – nemlig en formand, en næstformand og en kasserer samt af formanden for hver af ovennævnte udvalg samt Sejlerkolen.

Kontingenter og Indmeldelse
Vedtægter [Revideret november 2015.

 

KAPSEJLADSUDVALGET
Dette udvalg står for de kapsejladsmæssige arrangementer på Marinaen. Hver tirsdag aften sæsonen igennem sejles der træningssejladser på en fast udlagt bane (Båkebanen), og i samarbejde med Århus Sejlsport sejles på en fælles op- nedbane.
Op imod 40 – 50 både fra Egå er tilmeldt disse 2 populære sejladser.
I forbindelse med Båkebanen arrangeres et løb for nybegyndere og andre som ikke har lyst til at deltage i de lidt mere krævende sejladser på Båkebanen. Denne sejlads som kaldes Easy Sejlads har 15 – 20 deltagere og de sejler på en anden, og mere enkel bane end den som anvendes på Båkebanen.
Hver anden mandag aften er der Singlehandsejladser (15-20 både). De sejler på en trekant bane lige udenfor Marinaen.
Efter sejladserne samles man til hyggeligt komsammen og præmieuddeling i klubhuset hvor der også kan købes mad og drikkevarer.
Herudover arrangerer udvalget i sæsonens løb større kapsejladser på såvel OL-bane som distancebane. Det være sig klassemesterskaber eller DM for forskellige kølbådsklasser, samt klubbens traditionelle Hovedkapsejlads sidst i september.
Læs mere om alle arrangementerne under Kapsejlads

OPTIMISTUDVALGET
Egå Sejlklubs optimistudvalg er stedet hvor man starter som sejler i Optimistjollen – og kaldes i daglig tale “Optimistudvalget” Optimistudvalget holder til i marinaens nordlige del, hvor har vi et dejligt klubhus, badefaciliteter, jolleplads. plads til sejl og andet udstyr m.v. og ikke mindst eget slæbested og havneudsejling. Det sidste gør, at Egå Marina er meget velegnet til nybegyndere. Vi kan nemlig have optimistsejlads i selve jollehavnen. Optimistudvalget er meget aktivt, og tilbyder et samlet ” sejlerliv” for familier med børn, der vil lære at sejle eller sejler på højt kapsejladsniveau. Vi har som målsætning, at “integrere” alle i klubbens liv.
Vi tilbyder træning hele året rundt, med nogle af landets bedste trænere, lige fra begyndertræning til træning på internationalt kapsejladsniveau.
Vi har rammerne for at skabe et sejlerliv, hvor der plads til alle typer sejlads.

Egå Sejlklub har til formål at fremme interessen for sejlsport med såvel sejl- som motorbåd – ikke mindst hos unge og nybegyndere.
Herudover har Egå Sejlklub til formål at varetage fælles interesser for sejlsportens udøvere og i den forbindelse arrangere kapsejladser, tursejladser og kurser samt drive klubhus med de fornødne faciliteter.

Egå Sejlklub er en idrætsklub under Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund.

Generalforsamlingen er Egå Sejlklubs øverste myndighed.

Klubben ledes af en bestyrelse på 10 personer – nemlig en formand, en næstformand og en kasserer samt af formanden for hver af ovennævnte udvalg samt Sejlerkolen.

Kontingenter og Indmeldelse
Vedtægter [Revideret november 2015.]


TUR- & MOTORBÅDSUDVALGET
Dette udvalgs arbejdsområde er at arrangere fællesture i sejlsæsonen og afholde klubaftener om vinteren.

Igennem mange år har der været tradition for en årlig pinsetur og løvfaldstur, hvor der lægges vægt på at arrangementet skal være for hele familien.

I vinterens løb arrangeres klubaftener med forskellige foredrag om tursejlads, teknik og trim mm. Samt aftener hvor man udveksler ferieerfaringer og dyrker socialt samvær. Desuden har vi tradition for en andespilsaften i december og et fastelavnsarrangement.

Se under aktivitetskalender om kommende arrangementer.


KLUBHUSUDVALGET
Egå Sejlklub råder over et stort og dejligt klubhus med alle nødvendige faciliteter til fester, sociale arrangementer og klubaftner. Fra klubhuset, der selvfølgeligt er åbent for alle klubbens medlemmer, er der en fantastisk udsigt over havnen og bugten. Klubhusudvalget står som udgangspunkt for drift af klubhuset, herunder afholdelse af klubbens fester som fx julefrokost og standerhejsningsfest, men også bespisning i samarbejde med kapsejladsudvalget i forbindelse med afholdelse af de ugentlige klubsejladser.[/vc_column_text][vc_column_text]Sejlerskole

Kombineret med klubbens nye sejlerskole for voksne, er Egå Sejlklub stedet, hvor hele familien kan lære at sejle.

STORJOLLEUDVALGET
Jolleudvalget – i daglig tale – “Storjolleudvalget” står dels for en videreførelse af det juniorarbejde, der er påbegyndt i primært optimistjollen, dels varetages storjollesejlernes interesse i at sejle jolle. Jolleudvalget tilbyder træning i joller der typisk er efterfølgere for optimistjollen som for eksempel Zoom8 og Laser 4.7/Radial/Standard. Ligesom hos Optimistudvalget arrangeres der træningssejladser for storjollesejlerne sommeren igennem under ledelse af erfarne trænere. Også her deltager man i kapsejladser – i Danmark men også udenfor landets grænser.

Årets aktiviteter er fra træning på vandet hele året, til svømning, weekend lejre med overnatning i klubhuset, fastelavnsfest, sommerlejr for hele familien på Tunø i uge 31, stævner m.m.

Klik ind på Egå Sejlklub Joller for flere informationer.