Om Egå sejlklub

Egå Sejlklub er en inkluderende idrætsklub under Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund, hvor enhver kan blive medlem og alle er velkomne. Det er en klub for sejlere i alle aldre og på alle niveauer – lige fra nybegynderen til den ambitiøse elitesejler. Klubben har ca. 500 medlemmer.

Vi har overordnet til formål at fremme interessen for sejlsport for sejlere i sejlbåde, motorbåde og joller.

Jollesejlads

Både børn, unge og voksne kan sejle jolle i Egå sejlklub. Jolleafdelingen er beliggende i den nordlige del af Egå Marina lige ved slædestedet og jollepladsen på land.

I Optimistafdelingen tilbydes sejlads i optimistjollen. Undervisningen af de unge jollesejlere fra 8 til 15 år er opdelt i niveauer fra vores ”Super C” hold og C-sejlerne, over de mere erfarne B-sejlere til de skrappe A-sejlere. Optimistsejlerne nyder godt af erfarne trænere på alle niveauer, og forældrene hjælper ved de fleste aktiviteter. Klubben tilbyder udlejning af et antal Optimistjoller.

I Storjolleafdelingen tilbyder vi sejlads i ILCA-joller (tidligere kaldet Laserjoller) for juniorsejlere (15-25 år) og seniorsejlere (25-65+år). Klubben tilbyder udlejning af et antal ILCA-joller. Jolletræningen er også åben for Europa-, OK-, Finn- og Contenderjoller. Ved aktiv deltagelse i jolleklubbens træningsaktiviteter, er det muligt at få plads til private joller på klubbens jolleplads.

Læs mere om jollesejlads HER.

Kapsejlads

Egå Sejlklub har et stort udbud af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde arrangeret af Kapsejladsudvalget. Ved klubbens aftenkapsejladser om tirsdagen er det muligt at deltage både med og uden DH-målebrev, og der er en særlig bane for klassebåde. Tirsdagskantinen serverer lækker mad til sejlerne efter sejladserne. Hver anden mandag er der Singlehandsejlads, og hver anden onsdag Doublehandsejlads.

Hvert år i august afholdes Egå Tun Star, som er en sejlads for 2-personersbesætninger til Tunø lørdag og hjem til Egå søndag. Klubben afholder desuden jævnligt stævner for klassebåde, fx DM’er eller ligastævner.

Læs mere om kapsejlads HER.

Sejlerskole

Egå Sejlklubs Sejlerskole tilbyder sejlkurser for nye sejlere. Ud over at lære at sejle og navigere, får Sejlerskolens elever også mulighed for at gå til prøve og opnå et Duelighedsbevis. I vintersæsonen afholdes et Duelighedsteori kursus om navigation. I sejladssæsonen afholdes et Duelighedssejlads kursus, hvor eleverne lærer praktisk sejlads i små hold ledet af erfarne instruktører. Klubben ejer 3 skolebåde. Skolebådene er familiebåde af typer, som nye sejlerfamilier ofte køber.

Læs mere om Sejlerskolen HER.

Fælles ture

Tur- og Motorbådsudvalg arrangerer fælles weekendture til forskellige havne i nærheden, evt. med flotille sejlads, hvis man ønsker at følges ad. Når alle er fremme, samles man til moleøl/vin og fælles middag om aftenen med hyggeligt socialt samvær. Der arrangeres som regel også lidt underholdning til både børn og voksne.

Vi tager på: Pinsetur, løvfaldstur i september og spontane ture, hvis nogen arrangerer dette.

Se mere om de fælles sejladser i kalenderen HER, og om Tur- og Motorbådsudvalget HER.

Sociale arrangementer og foredrag

Om vinteren er der mange aktiviteter i klubhuset. Der arrangeres forskellige foredrag, både med fagfolk (sejlmagere, bådebyggere, motorkyndige m.fl.) og med folk som har sejlet til spændende destinationer, nære eller fjerne, og som gerne deler ud af deres oplevelser og erfaringer. Disse klubaftener er normalt velbesøgte, og der er stor spørgelyst, for alle vil gerne lære mere.

Om foråret og efteråret er der standerskifte, hvor alle, der har lyst, samles i klubhuset for at skyde sæsonen i gang eller for at sige tak for i år. Der arrangeres også grillaftener, hvor vi mødes og spiser sammen.

Læs mere om kommende arrangementer i kalenderen HER.

Seniorgruppen

Seniorgruppen er for mandlige medlemmer, som er 60+. Gruppen mødes en gang om måneden til morgenkaffe. Desuden arrangerer gruppen sejladser om sommeren og diverse aktiviteter om vinteren.

Læs mere om Seniorgruppen HER.

Klubhuse

Egå Sejlklub har ikke mindre end to dejlige klubhuse. Midt på Marinaen ligger klubhuset, som primært benyttes af kølbådssejlerne. Jolleklubhuset i den nordlige ende af Marinaen bruges mest af jollesejlerne. Medlemmerne kan frit benytte klubhusene og køkkenfaciliteterne, når de ikke er reserveret til aktiviteter eller arrangementer.

Klubhuset benyttes til mange klubaktiviteter i årets løb, fx generalforsamling, frivilligfest, foredrag, samvær efter aftenkapsejladser, undervisningslokale for Sejlerskolen og lørdagsfrokoster. Klubhusudvalget står for driften af klubhuset.

Medlemmerne kan mod et gebyr låne klubhusene til at afholde runde fødselsdage eller andre festlige begivenheder.

Læs mere om klubhusene HER og om udlån af klubhus HER.

Frivillig ved klubarrangementer

Som medlem i Egå Sejlklub har du mulighed for at være frivillig ved klubbens arrangementer og derved hjælpe andre klubmedlemmer. Det er faktisk både hyggeligt og sjovt at være med til at løse større opgaver sammen med klubkammeraterne. Der kan fx være tale om at være instruktør i Sejlerskolen, at hjælpe med vedligeholdelse af klubhuse og klubbåde eller at hjælpe til ved et kapsejladsstævne.

Værksted

Klubben har et veludstyret værksted som klubbens medlemmer er meget velkomne til at bruge, så længe værktøjet bruges på stedet (i værkstedet). Værkstedet ligger i servicebygningen mellem klubhuset og vejen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Egå Sejlklub varetager den overordnede drift af klubben. Vi er altid åbne for nye ideer og forslag fra klubbens medlemmer. Har du brug for at høre mere om bestyrelsens arbejde, er du meget velkommen til at kontakte en af os. Bestyrelsen består af 10 personer, find kontaktinfo HER.

Har du lyst til at fordybe dig i klubbens vedtægter, herunder måden vi er organiseret på, kan du læse mere HER.

Hjemmeside og sociale medier

Al officiel information om Egå Sejlklub offentliggøres på klubbens hjemmeside egaasejlklub.dk. Der er fx tale om kalender for og indkaldelser og tilmeldinger til kommende arrangementer, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, informationer om kapsejlads, Sejlerskolen, Optimist- og Storjolleafdelingerne. Officiel kommunikation direkte til klubbens medlemmer foregår pr. e-mail.

Klubbens Facebook-gruppe benyttes til hurtig og uformel kommunikation, fx korte beretninger fra arrangementer eller kommunikation mellem medlemmerne. Indlæg og nyheder på hjemmesiden annonceres som hovedregel også på Facebook-siden med et link til hjemmesiden.

Klubben har andre sider på sociale medier, som benyttes af klubbens afdelinger.

Koder og nøgler

Klubhuset åbnes med en kode. Klubhuset og værkstedet benytter samme kode. Medlemmerne modtager koder til klubhuset ved indmeldelse, og når koderne udskiftes en gang om året. I jolleklubhuset benyttes nøgler. Kontakt formanden for Optimist- eller Storjolleudvalget, hvis du har behov for en nøgle. Dele af klubhusene benytter særlige koder, som kun er kendt af relevante medlemmer.

Kommende arrangementer

Læs mere om kommende arrangementer i kalenderen HER.

Bliv medlem

Find indmeldelsesblanketten HER.

Find denne beskrivelse af Egå Sejlklub som pdf-fil HER.