Lån af klubhuset:

Med baggrund i et ønsket om at at give et medlemskab af Egå Sejlklub en forøget værdi, har bestyrelsen besluttet at lave en forsøgsordning, således at medlemmer og externe sejladsrelaterede virksomheder, herunder leverandører generelt kan låne klubhuset, i både sommer og vinter sæsonen.
Forsøget løber frem til ultimo oktober 2020,  således at vi kan opsamle erfaring med ordningen og vurdere hvor stor behovet er hos medlemmerne.
Resultatet vil blive fremlagt på genneralforsamlingen i november 2020, hvor man kan forholde sig til dette.

Hovedpunkter i låneaftalen:

  • Klubhuset kan kun lånes til medlemmernes egne private arrangementer og fester, dog ikke skole- og ungdomsfester.
  • Låner skal være seniormedlem af klubben med mindst 12 måneders medlemskab ved låneaftalens indgåelse.
  • Klubhuset kan endvidere udlånes til virksomheds-og organisationsarrangementer. Vilkårene aftales individuelt.
  • Lån af klubhuset omfatter selve klublokalet med plads til ca. 80 personer, køkken, to toiletter og terrasse. Endvidere kan køkkenfaciliteter, køkkengrej og service anvendes.
  • At klubhuset er ledig i det pågældende tidsrum – se klubhus kalender HER
  • Øvrige krav og betingelser fremgår af låneaftalen som kan findes HER.
  • Lånegruppen har altid ret til at afvise forespørgelser.
  • I forsøgsperioden udgøres lånegruppen indtil videre af Michael Aakjer Nielsen og Klaus Madsen, som også har ansvaret for at åbne og lukke klubhuset samt sikre at lejeaftalerne er overholdt. Har du lyst til at støtte op om dette initiativ og hjælpe med ovenstående hører vi gerne fra dig.

Ønsker du at låne klubhuset eller har du andre spørgsmål, kan lånegruppen kontaktes på huslaan@egaasejlklub.dk