Klubhuset

Er et stort og dejligt hus med en fantastisk udsigt og danner rammen om forskellige aktiviteter for alle klubbens medlemmer i årets løb – såsom

Lørdags frokost:
– Er for alle medlemmer af ES og afholdes lørdage fra klokken 13 i november, januar, februar og marts.

Generalforsamling:
– Afholdes hvert år sejlklubbens medlemmer den første tirsdag i november og starter med fællesspisning.

Julefrokost:
– Er for alle medlemmer af ES og afholdes hvert år den første lørdag i december.

Frivilligfest:
– Afholdes den første fredag i februar som tak til alle de mennesker der har ydet et dagsværk arbejde for sejlklubben.

Standerskift:
– Vi mødes den sidste lørdag i april og igen lørdag i uge 43. Der vil i den forbindelse serveres en lille forfriskning.

Kapsejladser:
– Efter sejladsen hver tirsdag, samtidig med præmie overrækkelse, er der mulighed for køb af lun ret og drikkevarer.

Seniorgruppen:
– Afholder møder 2-3 gange før og efter sejlersæsonen. Hold øje med aktiviteterne andet sted på hjemmesiden.

Sejl og Motor:
– Arrangerer uden for sejlsæsonen, foredrag og møder for alle medlemmer, de forskellige aktiviteter annonceres på hjemmesiden.

Sejlerskolen:
– Afholder vinteren igennem teoretisk undervisning for alle skolens kursister. Hold øje med alle aktiviteterne andet sted på hjemmesiden.

Optimist- og jolleafdelingen:
– Bruger det primært som supplement til deres egne dejlige lokaler ved mange af deres store stævner. Men følg løbende med på hjemmesiden og se alle de spændende aktiviteter, der sker året igennem.

Lån af klubhus:
Vedrørende lån af klubhus se HER

klik her  for at sende en mail til husudvalget