Dialog- og informationsmøde mandag den 21. september er aflyst

Kære alle Bestyrelsen inviterede for nogle uger siden til dialog- og informationsmøde om nye vedtægter og ændret organisering i sejlklubben. Dette møde er vi desværre nødt til at aflyse på grund af den nuværende Coronasituation. Vi vil dog stadig gerne høre jeres meninger om forslaget til nye vedtægter, som I gerne må sende til sejlklubbens formand Peter Juul (formand@egaasejlklub.dk) senest

VHF-SRC kursus

Egå Sejlklub afholder åben VHF-SRC kursus med prøve Kurset er prøveforberedende i forhold til erhvervelse af det lovpligtige SRC certifikat. (VHF+DSC). Undervisningen er en kombination af tavleundervisning og øvelser. Max 24 pladser aht COVID-19. Forbehold for aflysning hvis der er mindre end 16 tilmeldinger. Mere info her: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/SRC-certifikat/ Kursus og prøve afholdes i sejlklubbens klubhus på Egå Marina. Datoer: Pris

ES Hovedkapsejlads 20. september AFLYST

Ved tilmeldingsfristens udløb havde vi desværre kun modtaget 10 tilmeldinger til Hovedkapsejladsen. Det er for få deltagere til en fornuftig kapsejlads, hvorfor vi ser os nødsaget til en aflysning 🙁 Det er andet år i træk, vi må aflyse sejladsen pga. for få tilmeldinger. Der er derfor ingen tvivl om, at sejladsen skal gentænkes, hvis vi vil afholde den fremover.

Kalø-sejladsen 3. oktober

Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer fra vore naboklubber til klubbens sidste kapsejlads i denne sæson. Distancen er på 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen. En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden. Tilmelding på hjemmesiden under Events senest onsdag den 30. september Læs mere om Kalø-sejladsen i invitationen HER  Se sejladsbestemmelserne HER 

Tjek vesten 2021

Egå Sejlklub afholder et åbent og individuelt kursus, hvor du kan lære at tjekke og vedligeholde din redningsvest. Formålet er at øge sikkerheden og antallet af sejlere der bruger vesten. Arrangemenget er for alle i Egå Marina og afholdes sammen med Netbåd og Egå Marinaer. Det er gratis og Sejlklubben har selvfølgelig en kop kaffe klar 😊 Det foregår lørdag

Egå Tun Star 2020

I weekenden 29.-30. august afholdt Egå Sejlklub for tredje gang doublehand kapsejladsen Egå Tun Star. Sejladsen havde tiltrukket en del deltagere fra vores nabosejlklubber: Nappedam Bådelaug, Kaløvig Bådelaug, Aarhus Sejlklub, Sejlklubben Bugten og Marselisborg Sejlklub. Lørdag formiddag fra kl. 10 startede bådene med respitstart på første etape til Tunø Havn, dvs. at bådene havde individuelt starttidspunkt beregnet sådan, at bådenes

Udsmykning af klubhus

Kære medlemmer. Nu går sommeren på held og det er ved at være tid til at klubhuset skal bruges til vinterens aktiviteter. Klubhuset er renoveret indvendig og til foråret kommer turen til den udvendige del af huset. Indvendig mangler vi udsmykning af vægge, således at der er lidt fortid og masser af nutid og fremtid. På 1 sal har vi

Dialog- og infomøde

Dialog- og infomøde om forslag til vedtægtsændringer ny struktur i organisering af Egå Sejlklub Mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset Årsagen er at de nuværende vedtægter på nogle punkter er utidssvarende og sætter nogle unødvendige begrænsninger for udvikling af klubben. Ligeledes har vi udfordringer med at få frivillige til de mange aktiviteter bl.a. fordi det frivillige arbejde

Singlehand sejlads

Bedre sent end aldrig kom vi i gang med singlehands sejladserne i august. Det blev til 3 sejladser i år, og med 12 tilmeldte både synes vi at det var fint fremmøde tidens ugunst taget i betragtning. Vi har haft fint vejr alle tre gange, og som altid godt humør hele vejen rundt. Vi glæder os til at se gamle,

ES Hovedkapsejlads 20. september

AFLSYT Egå Sejlklub indbyder til en dejlig kapsejladsdag på Aarhusbugten. Sejladsen afvikles med faste og udlagte mærker. Banen tilpasses dagens vindforhold, og den offentliggøres på skippermødet kl. 9:00 i klubhuset. Registrering i klubhuset kl. 8:30 – 9:00. Første start er kl. 10:00. Tidsfristen er kl. 16:00, så vi kan få en god dag på vandet og alligevel komme hjem i

Jomfru svaj

Vi tog afsted fredag eftermiddag, da vi havde pakket den nyerhvervede Nimbus med dyner og mad (og god vin). Kursen blev sat mod Knebel Vig . Da halvdelen af turen var fuldført for sejl, men måtte så konstatere, at der var for lidt vind til, at vi kunne nå frem i ordentlige tid til aftensmaden. Vi startede motoren og Ulla

3 Broer kapsejlads 22. august

Kaløvig Bådelaug inviterer til kapsejladsen 3 Broer lørdag den 22. august. Læse mere her: https://www.kblsail.dk/sejlads/kapsejlads/3-broer-2020/

Ny Skolebåd til sejlklubben

Kære alle Vi har købt ny skolebåd til sejlklubben, og i skrivende stund er en lille gruppe, bestående af Kim Almskou, Poul Birk, Erik Nielsen og Lars Fastrup, i gang med at sejle den hjem til Egå. Det er forventningen at de ankommer med båden søndag den 21. juni om formiddagen. I den forbindelse vil vi gerne vise båden frem

Egå Sejlklub Tun Star

Egå Sejlklub indbyder til en spændende kapsejlads for 2-mands-besætninger på Aarhus Bugten. Sejladsen består af to etaper på hver ca. 18 sm. Første etape om lørdagen går fra Egå Marina til Tunø Havn. Der er skippermøde i Egå Sejlklubs klubhus kl. 9:30. Vi benytter respitstart, hvor første båd starter kl. 10:00. Ved ankomsten til Tunø Havn er der moleøl/vand og