Godt begyndt er halvt fuldendt.

Mange frivillige har allerede været med til at støbe fundament og gulv i det nye skur. I lørdags mødte yderligere 10 Egå Sejlklub helte op, for at høre om faserne i den næste del af byggeriet. Heldigvis er det ikke kun disse 10 medlemmer, der lægger en god frivillig indsats. 2-3 af de 10 vil møde op på de planlagte

Jule- og Nytårshilsen fra din sejlklub

2020 har været et totalt mærkeligt år. Fra begyndelsen af marts kunne vi pludselig ikke mødes i klubben, lade børn og unge træne, aflyse kapsejlads og stævner. Sommeren kom og vi kunne så småt starte aktiviteter, hvis vi fulgte de mange restriktioner. Heldigvis nåede mange at få sejlet i løbet af sommeren og vi troede (håbede), at det ville komme

Afstemning

Revisionen har nu optalt og kontrolleret afstemningen. Bygning af skur ved klubhus. 66 stemte ja og 5 nej. Forsøgsperiode for udlån af klubhus udvides frem til november 2021. 62 stemte ja og 9 nej.

HUSK Afstemning 3.-4.-5. november

Husk, at du kan stemme om nedenstående to bestyrelsesforslag den 3., 4.  eller 5. november i klubhuset – alle dage fra kl. 17 – 19.00. 1. Forsøgsperiode for udlån af klubhus udvides frem til november 2021. 2. Bygning af skur ved klubhuset Afstemningen foregår i klubhuset, hvor medlemmmerne kommer ind af hoveddøren og går ud af terrassedøren. Der vil ikke

Standerskifte

Samlingen omkring efterårets standerskifte blev desværre heller ikke mulig. Men standeren skal selvfølgelig skiftes – og det blev den. Erik Baalkilde fik skudt af og Erik Nielsen fik standeren på plads. Enkelte medlemmer kom tilfældigvis forbi og fik en lille snak. Op blusningen af Coronasmitten gør desværre, at vi igen må indføre restriktioner om max. 10 personer forsamlet i klubhuset

Aflysning

  Da der nu kun må være max 10 personer samlet er lørdagsfrokost og julefrokost aflyst i 2020.   mvh husudvalget

Intet er som det plejer

    – og det må vi vist desværre leve med lidt endnu Et forår med restriktioner, en sommer hvor vi trods alt kom ud at sejle og så et efterår med nye restriktioner. Selvom klublivet i Egå Sejlklub som alle andre steder har været sat på pause, er der alligevel er der sket meget. Vores kreative udvalgsformænd i optimist

Lørdagsfrokost

Traditionen tro er der lørdagsfrokost i vinterhalvåret, november, januar, februar og marts. Vi mødes klokken 13 til en let frokost, som et par sejlere har påtaget sig at lave. Se opslag i klubhuset og skriv dig gerne på listen, hvis du/i også vil sørge for frokosten. Det er en god mulighed for at mødes med dine sejler kammerater til et

Klubmestre og slut på kapsejladssæsonen

Kapsejladssæsonen 2020 har været meget speciel. På grund af coronasituationen måtte vi aflyse alle aftenkapsejladserne før sommerferien og Haarup Mixer Cup stævnet for H-både i juni. Efter sommerferien har vi heldigvis fået gennemført aftenkapsejladserne: Båkebanen, Easy Sejladsen, Singlehand og Doublehand. I slutningen af august afholdt vi Egå Tun Star for 2-mandsbeætninger. Desværre måtte vi aflyse Hovedkapsejladsen i september pga. for

VHF-SRC kursus

Egå Sejlklub afholder åben VHF-SRC kursus med prøve Kurset er prøveforberedende i forhold til erhvervelse af det lovpligtige SRC certifikat. (VHF+DSC). Undervisningen er en kombination af tavleundervisning og øvelser. Max 24 pladser aht COVID-19. Forbehold for aflysning hvis der er mindre end 16 tilmeldinger. Mere info her: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/SRC-certifikat/ Kursus og prøve afholdes i sejlklubbens klubhus på Egå Marina. Datoer: Pris

Tjek vesten 2021

Egå Sejlklub afholder et åbent og individuelt kursus, hvor du kan lære at tjekke og vedligeholde din redningsvest. Formålet er at øge sikkerheden og antallet af sejlere der bruger vesten. Arrangemenget er for alle i Egå Marina og afholdes sammen med Netbåd og Egå Marinaer. Det er gratis og Sejlklubben har selvfølgelig en kop kaffe klar ? Det foregår lørdag

Egå Tun Star 2020

I weekenden 29.-30. august afholdt Egå Sejlklub for tredje gang doublehand kapsejladsen Egå Tun Star. Sejladsen havde tiltrukket en del deltagere fra vores nabosejlklubber: Nappedam Bådelaug, Kaløvig Bådelaug, Aarhus Sejlklub, Sejlklubben Bugten og Marselisborg Sejlklub. Lørdag formiddag fra kl. 10 startede bådene med respitstart på første etape til Tunø Havn, dvs. at bådene havde individuelt starttidspunkt beregnet sådan, at bådenes

Singlehand sejlads

Bedre sent end aldrig kom vi i gang med singlehands sejladserne i august. Det blev til 3 sejladser i år, og med 12 tilmeldte både synes vi at det var fint fremmøde tidens ugunst taget i betragtning. Vi har haft fint vejr alle tre gange, og som altid godt humør hele vejen rundt. Vi glæder os til at se gamle,

ES Hovedkapsejlads 20. september

AFLSYT Egå Sejlklub indbyder til en dejlig kapsejladsdag på Aarhusbugten. Sejladsen afvikles med faste og udlagte mærker. Banen tilpasses dagens vindforhold, og den offentliggøres på skippermødet kl. 9:00 i klubhuset. Registrering i klubhuset kl. 8:30 – 9:00. Første start er kl. 10:00. Tidsfristen er kl. 16:00, så vi kan få en god dag på vandet og alligevel komme hjem i