Kære Medlemmer

Vi er næsten i mål med de frivillige opgaver som sejlklubbens medlemmer skal ståfor. Der er dog  nogle opgaver hvor der mangler arme og ben: 19 Bortskaffelse af gamle vinduespartier og affald 23 Fjerne møbler og inventar i klublokale 25 Udlægge beskyttelse af gulv/tæppe (plast og træplader) 28 Nedtagning af eksisterende loft og dampspærre 34 Flytning af 22 loftdåser 140

Sejlklubben bliver kontantløs!

Da vi fra januar 2020 ikke længere har mulighed for at aflevere kontanter i banken er vi nødt til at afskaffe kontantbetaling. Derfor vil al betaling i klubben (mad ved tirsdagssejllads, lørdagsfrokost, julefrokost, stævner, startgebyr, køb af stander mv.) kun være på mobile pay fremover. Sejlerhilsen Bestyrelsen

Med Kaperen

Med Kaperen fra Egå over Biscayen gennem Gibraltarstrædet til Grækenland I april 2019 lejede et af vores medlemmer klubhuset til farvelkaffe for at tage på togt med Kaperen. Nu er 1. etape slut og det vil de gerne komme at fortælle om: Onsdag d. 26. februar klokken 19.30 Vel mødt Husudvalget i samarbejde med Tur og Motor To generationer på

TILMELDINGSFRIST MOTORDUELIGHED OG VHF-SRC

Kære medlememmer Husk at der er tilmeldingsfrist til motorduelighed og motorkursus af hensyn til  planlægning og køb af undervisningsmaterialer.   https://www.egaasejlklub.dk/egaa-sejlklub-afholder-src-kursus-proeve/   https://www.egaasejlklub.dk/motordueligheds-og-baadteknik-kursus/   _____________________________________________________________________   Med venlig hilsen Næstformand i Egå Sejlklub Klaus Madsen +45 5099 4025

Renovering af klubhus

Kære medlemmer   Godt nytår.   Vedlagt opdateret status på tilmeldinger til renovering af klubhuset. Som i kan se så er der kommet en del tilmeldinger. Der mangler stadig en del – og det vil være dejligt hvis det er yngre medlemmer 🙂 Oversigten kan findes her: HER   Opgaverne er afgrænsede og veldefinerede så alle kan være med uanset

Nye Skolebåde

MEDFINANSIERING AF NYE SKOLEBÅDE I EGÅ SEJLKLUB En af sejlklubbens største succeser er Sejlerskolen, hvor der hvert år deltager mellem 30 og 50 nye kursister som ønsker at lære at sejle. Sejlerskolen omfatter groft sagt to hoveddele, en teoretisk del i vinterhalvåret med bl.a. navigation og en praktisk del i sommerhalvåret, hvor man lære at sejle en sejlbåd. Mange af

Egå Sejlklub afholder SRC kursus + prøve

Kurset er prøveforberedende i forhold til erhvervelse af det lovpligtige SRC certifikat. (VHF+DSC). Ialt 12 timer plus prøve. Undervisningen er en kombination af tavleundervisning og øvelser. Max 30 pladser. Mere info her: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/RadioFritidsfartoejer# Kursus og prøver afholdes i klubhuset på Egå Marina. Datoer: 4 februar 18:00 – 21:00            3 timer              Teori, teknik 5 februar 18:00 – 21:00            3 timer              Opkald

Motordueligheds og bådteknik kursus.

Egå Sejlklub afholder Motordueligheds og bådteknik kursus. Kurset er prøveforberedende i forhold til aflæggelse af DUELIGHEDSPRØVE I MOTORPASNING FOR FRITIDSSEJLERE.  Ialt 18 timer plus prøve. Undervisningen er en kombination af teoretisk tavleundervisning og praktiske øvelse ved en diselmotor og en påhængsmotor. Max 20 pladser. Duelighedsbeviset i motorpasning giver ret til at betjene maskinen i et fritidsfartøjer, med en skroglængde på

En lille Jule-/Nytårshilsen fra din sejlklub

Tak for et rigtigt dejligt år i Egå Sejlklub. Det blev ikke mindst dejligt, fordi klubbens mange ildsjæle igen i år har lagt tid og hjerte i alle de opgaver, der gør et medlemskab i Egå Sejlklub meget værd.   2020 bliver måske endnu mere fantastisk og jeg kan allerede se næste års julebrev for mig, hvor vi kan fortælle

Renovering af klubhus

Kære medlemmer På baggrund af beslutningerne på generalforsamlingen den 5 november 2019 og den tilhørende ekstraordinære generalforsamling den 26 november 2019, er bestyrelsen gået igang med at rulle de to renoverings projekter ud. Økonomi: For at sikre en god økonomi skal klubbens medlemmer lægge mindst 470 timer som frivilligt arbejde. Hver time indgår i projektregnskabet med en værdi på 120

Nyt hold i Sejlerskolen i gang!

Så er vi i gang med en ny sæson i Sejlerskolen – og 36 nye elever har taget hul på duelighedsbeviskurset. Vi mødes de næste mange mandage og skal nørde søfartsregler og sejladsplanlægning.

Sejl Sikkert dag

Hermed indbyder vi brugere af Egå Marina og andre interesserede til en formiddag, der handler om Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fondens fælles indsats for at højne sikkerhedskulturen til søs. Vi tager udgangspunkt i de 5 sejlråd som årets kampagne omhandler: • Lær at sejle • Hold dit grej i orden • Planlæg din tur • Livlinen til land • Brug

Vi er snart klar 😊

Som annonceret på seneste generalforsamling vil Egå Sejlklub afholde teknik og motorkursus her i vinter. Kursus er målrettet sejlere der er usikker på teknikken og som mangler viden om vedligehold mv. Målet er at kursister kan lave simpel vedligehold for herigennem at spare omkostninger og sejle mere sikkert. Undervisning kan afsluttes med søfartsstyrelsens duelighedsprrøve i moterduelighed i forlængelse af kurset.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00 Egå, den 06. november 2019 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup 2. Behandling af indkomne forslag. Forretningsudvalget indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at Egå Sejlklubs bestyrelse bemyndiges til at optage