Kapsejladser i 2021

Kære kapsejler Nu er der kun godt et par måneder til årets kapsejladser starter. Her er en gennemgang af vores udbud af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde, og der er

Klubmestre og slut på kapsejladssæsonen

Kapsejladssæsonen 2020 har været meget speciel. På grund af coronasituationen måtte vi aflyse alle aftenkapsejladserne før sommerferien og Haarup Mixer Cup stævnet for H-både i juni. Efter sommerferien har vi