Tilmelding til aftenkapsejladser 2024

Tilmeldingerne til aftenkapsejladserne er nu åbnet. Meld dig hellere til med det samme.

Vi tilbyder som sædvanligt forskellige spændende, underholdende og hyggelige sejladser, hvor du kan konkurrere mod de andre sejlere fra klubben. Sejlere fra vores nabosejlklubber er også meget velkomne til at deltage. Der er sejladser for (næsten) enhver smag og på forskellige ugedage:
• Båkebanen
• Easy Sejlads
• Singlehand
• Doublehand
• Pointsejladser

Aftenkapsejladserne er kort beskrevet herunder.

Hvis du ikke har sejlet kapsejlads før, eller hvis du ikke har så meget erfaring, tilbyder vi kurset Kapsejlads for begyndere, hvor du kan lære om kapsejlads, og hvor du kan høre om, hvad der udmærker de forskellige typer af aftenkapsejladser. Kurset afholdes tirsdag den 23. april kl. 18 i klubhuset. Læs mere HER.

I forbindelse med Båkebanen og Easy Sejladserne har vi en Gastebørs. Gaster, der gerne vil prøve kapsejlads, kan møde op i klubhuset tirsdag kl. 17:40 for at få en gasteplads. Vi ringer så til en af de både, der ved tilmeldingen har tilkendegivet, at de gerne vil have en ekstra gast med, så vi kan matche gasten med en båd. For at vi kan få nye, friske folk interesserede i kapsejlads er det vigtigt, at så mange både som muligt ved tilmelding sætter X ved, at de gerne vil have en gast med fra Gastebørsen. Læs mere HER.

Nu til beskrivelsen af de forskellige aftenkapsejladser:

Båkebanen er 14 tirsdagssejladser for kølbåde og flerskrogsbåde. For kølbåde kræves gyldigt DH-målebrev, for flerskrogsbåde kræves Texel-mål. Der sejles efter Kapsejladsreglerne. Der er separate løb for både uden spiler. Find indbydelse til Båkebanen og meld dig til HER.

Easy Sejladserne er 14 tirsdagssejladser for kølbåde, hvor der ikke kræves målebrev, og hvor der sejles efter de almindelige Søvejsregler. Sejladserne afholdes i forbindelse med Båkebanen, og de er målrettet begyndere og de, der vil tage den lidt mere med ro eller ikke har sat sig ind i Kapsejladsreglerne. Find indbydelse til Easy Sejladserne og meld dig til HER.

Singlehand er 6 mandagssejladser for kølbåde udelukkende bemandet med skipperen. NYT I ÅR: Der er ikke krav om gyldigt DH-målebrev (betalt kapsejladslicens). Der er tilstrækkeligt, at båden er registreret i websejler.dk. Der sejles efter Kapsejladsreglerne. Det kan nogle gange være udfordrende at sejle uden besætning – her har du en god mulighed for at prøve det sammen med andre soloskippere! Efter sidste sejlads mødes alle til sild, snaps og ostemadder (med i startgebyret). Find indbydelse til Singlehandsejladserne og meld dig til HER.

Doublehand er 6 onsdagssejladser for kølbåde med 2-personers besætning, én skipper og én gast. Der er både løb for både med gyldigt DH-målebrev, som sejler efter Kapsejladsreglerne, og for Easy-sejlere, som sejler efter Søvejsreglerne. Der er tale om et meget enkelt koncept med respitstart (så første båd i mål vinder) og uden bemanding i dommertårnet. Til gengæld er startgebyret kun 75 kr. Find indbydelse til Doublehandsejladserne og meld dig til HER.

Pointsejladserne er 17 tirsdagssejladser, som arrangeres af Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub i fællesskab. Der sejles på en udlagt op-ned bane placeret mellem Egå og Aarhus, hvilket giver meget regulære sejladser, hvor der fx altid startes direkte mod vinden. Disse sejladser er mest for klassebåde som Folkebåd, H-båd, Spækhugger, BB10m og Express, men alle kølbåde kan deltage. Læs mere om Pointsejladserne og meld dig til HER.

Tilmeldingsfrister er 1 uge før første sejlads (men meld dig hellere til med det samme!):
• Båkebane og Easy Sejlads: 30. april
• Singlehand: 6. maj
• Doublehand: 15. maj

Hvis du ikke har erfaring med kapsejlads men gerne vil prøve det, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Vel mødt på aftenkapsejladsbanerne 😎

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg