Denne artikel giver en gennemgang af Egå Sejlklubs udbud af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde, og der er datoer for alle sejladserne, så du og din besætning kan få skrevet dem i kalenderen. Vi tilbyder kapsejladser for enhver smag: Fuld besætning, singlehand, doublehand, baner med faste mærker, udlagte baner, distancesejlads.

Vi vil gerne hjælpe nye sejlere med at komme i gang med kapsejlads og med at finde de kapsejladser, der passer bedst til den enkelte sejler. Vi har derfor et introduktionsforløb for nye kapsejlere, som du kan læse om HER.

Hvis du vil prøve at være med til kapsejlads som gast, anbefaler vi vores Gastebørs i forbindelse med aftenkapsejladserne om tirsdagen. Læs mere om Gastebørsen HER.

Du finder kapsejladskalenderen, der også indeholder andre sejladser på Aarhus Bugten og omegn, øverst til venstre på kapsejladssiden lige til at skrive ud.

Båkebanen og Easy Sejladser
Båkebanen er vores traditionelle tirsdagssejlads, hvor der sejles efter DH-mål. Disse sejladser sejles efter Kapsejladsreglerne, og det er nødvendigt at have gyldigt målebrev (licens fra Dansk Sejlunion). Flerskrogsbåde kan deltage, de sejler efter Texel-mål.

Hvis du synes, at Kapsejladsreglerne er lidt komplicerede, eller hvis du bare vil tage den en anelse mere med ro, kan vi tilbyde Easy Sejladser de samme tirsdagsaftener. Her sejles efter Søvejsreglerne, og der er ikke krav om gyldigt målebrev.

Fælles for Båkebanen og Easy Sejlads er, at der er start og mål ud for dommertårnet (Båken) – og ikke mindst at det er sjovt og spændende at deltage. Der er hyggeligt samvær efter sejladserne i klubhuset, hvor der kan købes mad og drikkevarer i kantinen.

Der er 8 sejladser før sommerferien, 7. maj til 25. juni. Efter sommerferien er der 6 sejladser, 13. august til 17. september.

Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april. Der kommer besked på hjemmesiden og med e-mail til tidligere deltagere.

Sejladserne indledes med en uformel Tune-up sejlads 30. april, hvor der er lejlighed til at få tjekket, om båd, besætning og skipper er klar til sæsonen.

Sejladserne afsluttes med Gule Ærter sejladsen 24. september. Her sejler vi en kort kapsejlads, spiser i klubhuset og uddeler præmier til de bedste sejlere på Båkebanen i 2024.

Pointsejladser
Egå Sejlklub og Aarhus Sejlklub arrangerer i fællesskab Pointsejladserne, hvor der på tirsdagsaftener sejles på en udlagt op-ned bane mellem Egå og Aarhus. Dette giver meget regulære sejladser med start på kryds. Mange klassebåde (Folkebåd, H-båd, BB10m, …) vælger Pointsejladserne, men alle kølbåde kan deltage. Datoer og tilmelding er tilgængelige på Manage2Sail.

Singlehand
Ved singlehandsejladserne er det kun skipperen, der må være ombord på båden, dvs. der er ikke noget bøvl med gasterne! Til gengæld er det en spændende udfordring for skipperen. Årets 6 sejladser ligger på disse mandagsaftener: 13. maj, 27. maj, 10. juni, 19. august, 2. september og 16. september. Som noget nyt i år er det muligt at deltage uden at have betalt kapsejladslicens! Efter sejladserne mødes skipperne i klubhuset, hvor der vanker leverpostejs- og ostemadder. Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april.

Doublehand
I denne serie af aftenkapsejladser skal der være 2 personer i hver båd. Konceptet er så enkelt som muligt: Der startes med respitstart (de mindste/langsomste starter først), hvor hver båd har sit eget starttidspunkt og selv er ansvarlig for at starte til tiden, brug af spiler/genakker er valgfri, der vil ikke være bemanding i dommertårnet (Båken). Den båd, der kommer først i mål har vundet, og der vil ikke blive lavet resultatlister. Easy-sejlere uden gyldigt målebrev kan deltage. Årets 6 doublehandsejladser ligger på disse onsdagsaftener: 22. maj, 5. juni, 19. juni, 14. august, 28. august og 11. september. Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april.

Midsommersejlads
Fredag den 21. juni holder vi en kort aftenkapsejlads med efterfølgende spisning og festlighed. Tag familien eller vennerne med. Det er superhyggeligt!

Egå Tun Star
I weekenden 31. august – 1. september afholder vi for syvende gang Egå Sejlklubs populære doublehand (2-personers) distancekapsejlads. Om lørdagen er der kapsejlads fra Egå til Tunø. Om aftenen er der spisning på restaurant Mejeriet på Tunø. Om søndagen er der kapsejlads tilbage fra Tunø til Egå med efterfølgende præmieuddeling. Læs nærmere på stævnesiden. Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af juni.

Hvis du har spørgsmål til årets sejladser, eller hvis du vil prøve kapsejlads, og ikke lige ved, hvordan man kommer i gang, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg