Dueligheds teori 2020/2021

 

 

Egå Sejlklub afholder prøveforberedende undervisning i dueligheds teori med prøveaflæggelse i marts/april 2021.

Den teoretiske uddannelse vil give dig den fornødne viden, således at du kan navigere og planlægge en sikker sejlads.

Undervisningen:
Der undervises en gang om ugen frem til prøveaflæggelsen – forventeligt 12 aftner plus repetition.

I vinteren 2020/2021 vil undervisningen forgå om mandagen kl. 18:30. Såfremt sejlklubben vurderer at holdet er for stort til at i alle kan få det fornødne udbytte, vil holdet blive opdelt i 2 hold. Undervisningen til dette ekstra hold vil være om tirsdagen 18:30. Når vi kommer nærmere starttidspunkt vil i få mere info herom. Herudover vil der blive tilbudt frivillig ekstra lørdagsundervisning efter behov.

I forbindelse med lørdagsundervisningen er der efterfølgende mulighed for at købe billig frokost i sejlklubben. En forudsætning for dette tilbud er at kursisterne, i fællesskab og efter aftale, tager ansvaret for at lave frokosten et par lørdage.

Undervisningen foregår i Egå Sejlklub´s lokaler på Egå Marina, hvor der er plads til max 24 kursister pr aften grundet COVID-19. Hurtig tilmelding anbefales kraftigt.

Undervisningen består af en blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser. De enkelte lektioner er målrettet, således at alle kursister, med eller uden praktisk sejlads erfaring, kan få det nødvendige udbytte. Det forventes at du er velforberedt og at du byder aktiv ind i undervisningen. Undervisningen er ikke envejs, men er bygget op om involverende dialog med den enkelte kursist.

For at kunne bestå den teoretiske prøve skal du leve op til Søfartsstyrelsen´s krav. Det betyder at du skal påregne noget hjemmearbejde og en del udenadslære. Normalt er fravær i et par aftener ikke et problem.

Undervisningsmaterialer og værktøj til søkortarbejde bestilles og betales på første aften, således at det kan udleveres på anden aften. Ved at lave en fælles bestilling får vi det fragtfri. Ældre bøger og søkort kan sagtens anvendes. De skal påregnes at hjemmeopgaver vil være baseret på nye kort, men det går nok 😊.

Link til materialebestilling: HER

Der serveres kaffe og te. Såfremt i ønsker kage er det frivilligt at organisere dette.

Kommunikation:
Sejlerskolen kommunikerer frit og åbent via Facebook. Kommunikationen er ikke ensidig fra skolen til kursisterne, men derimod opfordres i til at bruge den på tværs blandt jer og til underviseren.

Facebook grupperne hedder Duelighedsteori i Egå SejlklubSejlerskolen Egå Sejlklub samt Egaasejlklub

Du opfordres allerede nu til at melde dig ind i grupperne. Herudover bruges klubbens hjemmeside http://www.egaasejlklub.dk/

Vigtige datoer (forventelig):

24 oktober:
Standerstrygning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed. Se klubhus kalender på hjemmeside.
9/10 november:
Første aften. Bestilling af materialer og betaling af disse. Gennemgang af lektionsplan samt kriterier for at kunne bestå teoriprøven. Start på teori med et par opgaver og eksempler.
5 december:
Sejlklubbens Julefrokost – deltagelse anbefales kraftigt 😊
14/15 december:
Sidste aften inden juleferien.
4/5 januar:
Første aften efter juleferien.
10/11 februar:
Afhængig af hvor mange der er på vinterferie gennemføres undervisningen som en ekstra frivilligheds aften.
Uge 7:
Evt. repetition
Marts:
30 minutters skriftlig prøve.
Marts/april:
Mundtlige prøver afholdes en af de første lørdage i måneden.
Medio april:
Klargøring af skolebåde.

Ultimo april:
Standerhejsning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed. Se klubhus kalender på hjemmeside
Primo maj:
Opstart på praktisk sejlads.

Økonomi:

  •  Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2020/2021 – gælder frem til slut praktisk sejlads i 2021.
  •  Kursusgebyr 700,-.
  •  Bestilling og betaling af materialer på første aften på sejklubbens mobile pay nr. 338647.
  •  Betaling af censor gebyr før prøve andrager forventeligt 250,- og eventuelt bevis 80,-.

Der fremsendes faktura for medlemskab af Sejlklubben samt kursusgebyr til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne. Betaling for medlemskab, kursus, materialer, mv. vil ikke kunne refunderes.

Med venlig hilsen
Sejlerskolen