Dueligheds teori 2022/2023

 

 

Egå Sejlklub afholder prøveforberedende undervisning i dueligheds teori med prøveaflæggelse i marts/april 2023.

Den teoretiske uddannelse vil give dig den fornødne viden, således at du kan navigere og planlægge en sikker sejlads.

Der er 38 pladser

Undervisningen:
Der undervises på en hverdagsaften, en gang om ugen, frem til prøveaflæggelsen – forventeligt 12 aftner plus repetition efter behov..

I vinteren 2022/2023 vil undervisningen forgå om mandagen kl. 18:30.

Undervisningen foregår i Egå Sejlklub´s lokaler på Egå Marina

Hurtig tilmelding anbefales kraftigt.

I forbindelse med lørdagsundervisningen er der efterfølgende mulighed for at købe billig frokost i sejlklubben. En forudsætning for dette tilbud er at kursisterne, i fællesskab og efter aftale, tager ansvaret for at lave frokosten et par lørdage.

Undervisningen består af en blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser. De enkelte lektioner er målrettet, således at alle kursister, med eller uden praktisk sejlads erfaring, kan få det nødvendige udbytte. Det forventes at du er velforberedt og at du byder aktiv ind i undervisningen. Undervisningen er ikke envejs, men er bygget op om involverende dialog med den enkelte kursist.

For at kunne bestå den teoretiske prøve skal du leve op til Søfartsstyrelsen´s krav. Det betyder at du skal påregne noget hjemmearbejde og en del udenadslære. Normalt er fravær i et par aftener ikke et problem, men det er meget individuelt.

Undervisningsmaterialer og værktøj til søkortarbejde bestilles og betales på første aften, således at det kan udleveres på anden aften. Ved at lave en fælles bestilling får vi det fragtfri. Ældre bøger og søkort kan sagtens anvendes.

Link til materialebestilling: HER

Der serveres kaffe og te. Såfremt i ønsker kage er det frivilligt at organisere dette.

Kommunikation:
Sejlerskolen kommunikerer frit og åbent via Facebook. Kommunikationen er ikke ensidig fra skolen til kursisterne, men derimod opfordres i til at bruge den på tværs blandt jer og til underviseren.

Duelighedsteori i Egå Sejlklub :      https://www.facebook.com/groups/533372773794348

Sejlerskolen Egå Sejlklub:               https://www.facebook.com/groups/1286575728077941

Egå Sejlklub:                                      https://www.facebook.com/groups/egaasejlklub

Du opfordres allerede nu til at melde dig ind i grupperne.

Herudover bruges klubbens hjemmeside http://www.egaasejlklub.dk/

Vigtige datoer (forventelig):

29 oktober:

Standerstrygning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed. Se klubhus kalender på hjemmeside.

7 november:

Første aften. Bestilling af materialer og betaling af disse. Gennemgang af lektionsplan samt kriterier for at kunne bestå teoriprøven. Start på teori med et par opgaver og eksempler.

12 december:

Sidste aften inden juleferien.

2 januar:

Første aften efter juleferien.

13 februar:

Uge 7 – Afhængig af hvor mange der er på vinterferie gennemføres undervisningen som en ekstra frivilligheds aften.

Ultimo februar:

30 minutters skriftlig prøve.

Marts:

Mundtlige prøver afholdes en af de første lørdage i måneden.

Primo april:

Klargøring af skolebåde så vi kan starte på praktisk sejlads.

29 april:

Standerhejsning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed. Se klubhus kalender på hjemmeside

Ultimo april- primo maj:

Opstart på praktisk sejlads.

Økonomi:

  •  Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2022/2023 – gælder frem til slut praktisk sejlads i 2022.
  •  Kursusgebyr 800,-.
  •  Bestilling og betaling af materialer på første aften på sejlklubbens mobilepay nr. 338647.
  •  Betaling af censor gebyr før prøve andrager forventeligt 350,- og eventuelt bevis 100,-.
  • Kursusgebyr for praktisk sejlads til foråret 2023 forventeligt 2100,-

Der fremsendes faktura for medlemskab af Sejlklubben samt kursusgebyr til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne.

Betaling for medlemskab, kursus, materialer, mv. vil ikke kunne refunderes.

Med venlig hilsen
Sejlerskolen