Duelighedsteori

Duelighedsteori 2022/2023

 

 

Egå Sejlklub afholder prøveforberedende undervisning i duelighedsteori med prøveaflæggelse i marts/april 2023.

Den teoretiske uddannelse vil give dig den nødvendige viden, så du kan navigere og planlægge en sikker sejlads.

Der forventes at være 25 pladser. Ved flere end 25 tilmeldte prioriteres pladserne efter:

  1. Elever, der har deltaget på praktisk skolesejlads 2022.
  2. Nye medlemmer af Egå Sejlklub, der har meldt sig ind, og som også har tilmeldt praktisk skolesejlads 2023.

Undervisningen
Der undervises på en hverdagsaften, en gang om ugen frem til prøveaflæggelsen – forventeligt 12 aftener plus repetition efter behov.

I vinteren 2022/2023 vil undervisningen foregå om mandagen kl. 18:30.

Undervisningen foregår i Egå Sejlklubs lokaler på Egå Marina.

Tilmeldingen åbner i september 2022.

Undervisningen består af en blanding af teoretisk undervisning og opgaveløsning. De enkelte lektioner er målrettet, så alle kursister, med eller uden praktisk sejlads erfaring, kan få det nødvendige udbytte. Det forventes, at du er velforberedt, og at du byder aktivt ind i undervisningen. Undervisningen er ikke envejs, men er bygget op om involverende dialog med den enkelte kursist.

For at kunne bestå den teoretiske prøve skal du leve op til Søfartsstyrelsens krav. Det betyder, at du skal forvente noget hjemmearbejde og en del udenadslære. Normalt er fravær i et par aftener ikke et problem, men det er meget individuelt.

Undervisningsmaterialer og værktøj til søkortarbejde bestilles og betales på første aften, så det kan udleveres på anden aften. Ved at lave en fælles bestilling får vi det fragtfri. Ældre bøger og søkort kan sagtens anvendes.

Link til materialebestilling kommer senere.

Der serveres kaffe og te. Såfremt i ønsker kage er det frivilligt at organisere dette.

Kommunikation
Sejlerskolen kommunikerer frit og åbent via Facebook. Kommunikationen er ikke ensidig fra skolen til kursisterne, men derimod opfordres I til at bruge den på tværs blandt jer og til underviseren.

Duelighedsteori i Egå Sejlklub :    www.facebook.com/groups/533372773794348

Sejlerskolen Egå Sejlklub:              www.facebook.com/groups/1286575728077941

Egå Sejlklub:                                      www.facebook.com/groups/egaasejlklub

Du opfordres allerede nu til at melde dig ind i grupperne.

Herudover bruges klubbens hjemmeside www.egaasejlklub.dk

Vigtige datoer (forventelig)

29. oktober 2022 Standerskift og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister, der har bestået både praktisk og teoretisk duelighed. Se klubhuskalender på hjemmeside.
7. november 2022 Første aften. Bestilling af materialer og betaling af disse. Gennemgang af lektionsplan samt kriterier for at kunne bestå teoriprøven. Start på teori med et par opgaver og eksempler.
12. december 2022 Sidste aften inden juleferien.
9. januar 2023 Første aften efter juleferien.
13. februar 2023 Uge 7 – Afhængigt af hvor mange der er på vinterferie gennemføres undervisningen som en ekstra frivillighedsaften.
Ultimo februar 2023 30 minutters skriftlig prøve.
Marts 2023 Mundtlige prøver afholdes en af de første lørdage i måneden.
Primo april 2023 Klargøring af skolebåde så vi kan starte på praktisk sejlads. Deltagelse er obligatorisk, hvis man skal deltage i den praktiske skolesejlads i 2023.
29. april 2023 Standerskift og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister, der har bestået både praktisk og teoretisk duelighed. Se klubhuskalender på hjemmeside.
Første uge i maj 2023 Forventet opstart på praktisk sejlads.

Økonomi

  • Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2022/2023 – gælder frem til slut praktisk sejlads i 2023.
  • Kursusgebyret forventes at blive på 800 kr.
  • Bestilling og betaling af materialer på første aften på sejlklubbens MobilePay nr. 338647.
  • Betaling af censorgebyr før prøve andrager forventeligt 350 kr. og eventuelt bevis 100 kr.
  • Kursusgebyr for praktisk sejlads til foråret 2023 forventeligt 2.100 kr.

Der fremsendes faktura for medlemskab af Sejlklubben samt kursusgebyr til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne.

Betaling for medlemskab, kursus, materialer mv. vil ikke kunne refunderes.

Med venlig hilsen
Sejlerskolen