Navn*
Adresse*
Postnr.*
By*
Telefon*
E-mail:*
Fødselsdag og år*

Lukket for tilmelding til teori og praktisk sejlads efterår 2019 og forår 2020

Har du bestået praktisk sejlads eller har du i forvejen et speedbåds certifikat (skal du have et bevis) ?
Har speedbåds certifikat*
Har du tidligere bestået praktisk sejlads (dokumentation medbringes) ?
Skal du have udstedt et bevis til 80,- ?
Skal du sejle praktisk sejlads*
Hvilker dag(e) kan du sejle Vælg gerne flere, mindst 1 dag
Har du ønsker om at sejle med nogen bestemt (instruktør eller kursist) skal du kontakte Klaus.

Skal du til teoriprøve ?
Er der specielle forhold du ønsker taget i betragtning så kontakt Klaus.
Teoriprøve*
Medlem Egå Sejlklub*
Kunne du tænke dig at være en del af sejlerskolens og klubbens sociale og faglige fællesskab som frivillig ?
Frivillig

Aspirantholdet er en overbygning på duelighed, hvor man sejler mest muligt for at få mest mulig erfaring.
Sejladserne foregår i Biancaen og faciliteres af Lars Fastrup. Pt er der ca 15 aspiranter. Sejlads på enklte hverdage og i weekender efter behov. Forvent et mindre gebyr til vedligehold og drift.

Er du interesseret i, udover duelighedssejlads, at sejle på aspirantholdet i 2019 ?
Aspiranthold
Evt. bemærkninger
Gentag